Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Serhat Dağ Başkan, Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Recep Çakmak Müdür Yardımcısı, Üye
Prof. Dr. Duygu Özdeş Üye
Prof. Dr. Bilge Bahar Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emine Çoruh Üye