Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Mehmet Merdan Başkan, Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Onur Araz Müdür Yardımcısı, Üye
Prof. Dr. Duygu Özdeş Üye
Prof. Dr. Bilge Bahar Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emine Çoruh Üye