2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun ek 40 ıncı maddesindeki "Lisansüstü tezler yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından gizlilik kararı alınmadıkça, bilime katkı sağlamak amacıyla Yükseköğretim Kurulu Ulusal Tez Merkezi tarafından elektronik ortamda erişime açılır." hükmü geğereğince lisansüstü (yüksek lisans, doktora,tıpta-diş hekimliğinde-eczacılıkta-veteriner hekimlikte uzmanlık, sanatta yeterlik) tezler dijital ortamda eğitim ve bilimin hizmetine ve erişimine açık tutulmaktadır. Tezlerin yayınlanması ile ilgili olarak Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından yürürlüğe konulan Lisansüstü Tezlerin Elektronik Ortmada Toplanması, Düzenlenmesi ve Erişime Açılmasına İlişkin Yönerge hükümlerine göre işlem yapılmaktadır. 

Enstitümüz tarafından kabul edilen tüm tezlere tez tarama sayfasındaki;

Üniversite Adı: "Gümüşhane Üniversitesi" olarak seçilmelidir.

Enstitü Adı: "Fen Bilimleri Enstitüsü" olarak seçilmelidir.

Anabilim Dalı: Aşağıda yer alan anabilim dallarımızdan ilgili olanı birebir aynı isimli olarak seçilmelidir.

Yukarıdaki bilgilerle birlikte ayrıca yazar (mezun öğrenci) adı, danışman adı veya diğer tarama seçenekleri girilerek te detaylı tarama yapılabilir.

 

Anabilim dallarımız:

1) Biyoteknoloji

2) Enerji Sistemleri Mühendisliği

3) Fizik

4) Gıda Mühendisliği

5) Harita Mühendisliği

6) İnşaat Mühendisliği

7) İş Sağlığı ve Güvenliği

8) Jeofizik Mühendisliği

9) Jeoloji Mühendisliği

10) Kimya

11) Makine Mühendisliği

12) Matematik

13) Matematik Mühendisliği

14) Ormancılık ve Çevre Bilimleri

15) Tarla Bitkileri

16) Zootekni