Öğrencinin Adı Soyadı   Tezin Adı   Tezin Danışmanı Yılı
Seda Nur İNCE KAHVECİ   Trabzon-Galyan Atasu Barajı Havzasında Kaçkar Granitoyidi Üzerindeki Farklı Arazi Kullanımlarının Zamansal Değişiminin ve Erozyon Eğilimlerinin Belirlenmesi   Doç. Dr. Günay ÇAKIR 2014
Sıtkı BAYRAM   Alucra Orman İşletme Şefliğinin Sosyo-Ekonomik Koşullara Göre Zamansal Değişiminin Belirlenmesi   Doç. Dr. Günay ÇAKIR 2014
Mustafa AYBAR   Arazi Kullanımlarındaki Değişim Sosyo-Ekonomik Koşullarla Değerlendirilmesi-Şebinkarahisar Örneği   Doç. Dr. Günay ÇAKIR 2014
Mehtap KÖROĞLU   Krom (Vi) İyonlarının Uludağ Göknarı (Abiesnordmanniana Ssp. Bornmuelleriana) Talaşi Üzerine Adsorpsiyonunun Denge ve Kinetik Açıdan İncelenmesi   Doç. Dr. Duygu ÖZDEŞ 2015
Hakan ADANUR   Bazı Tanenler ve Borlu Bileşikler İle Emprenye Edilen Doğu Kayini (Fagus Orientalis L.) Odununun iziksel ve Mekanik Özelliklerinin Belirlenmesi   Yrd. Doç. Dr. Said FİDAN 2015
Sinan ÖZTÜRK   Orman Altı Bitkilerinden Rhinanthusangustifoliussubsp. Grandiflorus Bitkisinde Uçucu Yağların Kimyasal Bileşimleri ve Antimikrobiyal Aktiviteleri; Beta Pinen'in 2,4-Dinitrobenzensülfenil Klörür İle Katılma Tepkimesi ve Antioksidan-Radikal Giderici Aktivite Ölçümleri   Yrd. Doç. Dr. Afşin Ahmet KAYA 2015
Derya NARİN   Kürtün Orman İşletme Şefliğinin Zamansal Değişiminin Sosyo-Ekonomik Açıdan İncelenmesi   Doç. Dr. Günay ÇAKIR 2015
Erdem TORUN   Kızılçam (Pinusbruyia Ten.) Talaşı Kullanılarak Sulu Çözeltilerden Kadmiyum (li) İyonlarının Adsorpsiyonla Uzaklaştırılması   Doç. Dr. Duygu ÖZDEŞ 2015
Elif ALKAN   Doğal Emprenye Maddeleri Ve Borlu Bileşikler İle Emprenye Edilen Sariçam (Pinussylvestris L.)   Doç. Dr. Selim ŞEN 2016
Ayşe ÖZ   Zengin Mineralli Konsantre Suların Böcek Ve Mantar Zararlılarına Karşı Odun Korumadaki Etkinliği Gümüşhane İli   Doç. Dr. Selim ŞEN 2017
İbrahim YILDIRIM   Sulu Çözeltilerden Ağır Metal İyonlarının Uzaklaştırılmasında Doğal ve H2SO4 İle Modifiye Edilmiş MeşeTalaşınınKullanılabilirliğinin Araştırılması   Doç. Dr. Duygu ÖZDEŞ 2018
Murathan ERTUĞRUL   Sarıçam Doğal Gençleştirme ve Ağaçlandırma Sahalarında Ökseotunun Artım-Büyüme İlişkileri ve EkonomikSonuçları:Gümüşhane Örneği   Dr. Öğr. Üyesi Osman KOMUT 2018
Kubilay PEDİS   Ahşap ve Mobilya İmalatı Yapan Bir İşyerinde Risklerin Belirlenmesi ve Örnek Risk Analiz Çalışması   Doç. Dr. Elif Çelenk KAYA 2018
Serpil SANTO   AÇIK ARTIRMALI SATIŞLARDA MUHAMMEN BEDEL ARTIRMA ORANININ BAZI FAKTÖRLERE GÖRE DEĞİŞİMİ: AMASYA VE GİRESUN ORMAN 
BÖLGE MÜDÜRLÜKLERİ ÖRNEĞİ 
  Dr. Öğr. Üyesi Osman KOMUT
2019
Öğrencinin Adı Soyadı   Tezin Adı   Tezin Danışmanı
Yük.Müh.Sadettin KORKMAZ   BOYABAT (SİNOP) KUZEYDOĞUSUNUN PETROL YÖNÜNDEN JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ   Prof.Dr.Selahattin PELİN
Bülent YALÇINALP   GÜZELYAYLA (MAÇKA-TRABZON) PORFİRİ Cu-Mo CEVHERLEŞMESİNİN JEOKİMYASAL YERLEŞİMİ ve JEOKİMYASI   Dr. Selçuk TOKEL
Ferkan SİPAHİ   ZİGANA DAĞI (TORUL – GÜMÜŞHANE) VOLKANİTLERİNDEKİ HİDROTERMAL AYRIŞMALARIN MİNERALOJİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Ali YALÇIN   ARDEŞEN (RİZE) YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ   Prof. Dr. Fikri BULUT
Raif KANDEMİR   GÜMÜŞHANR VE YAKIN YÖRELERİNDEKİ ERKEN-ORTA JURA YAŞLI ŞENKÖY FORMASYONU’NUN ÇÖKEL ÖZELLİKLERİ VE BİRİKİM KOŞULLARI   Doç.Dr. Cemil YILMAZ
Reyhan KARA GÜLBAY   Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Çökelme Ortamları Ve Hidrokarbon Potansiyeli   Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ
Çiğdem SAYDAM   DOĞU PONTİDLER’DE GEÇ KRETASE YAŞLI KIRINTILI ÇÖKELLERİN SEDİMANTER PETROGRAFİK VE ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ   Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Orhan KARSLI   GRANİTOYİD KAYAÇLARDA MAGMA ETKİLEŞİMLERİ İÇİN PETROGRAFİK, MİNERALOJİK VE KİMYASAL BULGULAR: DÖLEK VE SARIÇİÇEK PLÜTONLARI (GÜMÜŞHANE, KD-TÜRKİYE)   Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
Lütfi ALTINKAYNAK   AĞVANİS MASİFİ DOĞU KESİMİ VE ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. Salim GENÇ
Abdurrahman Dokuz   YUSUFELİ (ARTVİN) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ, JEOTEKTONİĞİ, MAGMATİK METAMORFİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ   Prof. Dr. Salim GENÇ
Abdullah KAYGUSUZ   TORUL VE ÇEVRESİNDE YÜZEYLENEN KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ   Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
Şener CERYAN   HARŞİT GRANİTOYİDİ’NİN AYRIŞMASI, SINIFLANDIRILMASI, AYRIŞMANIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ   Prof. Dr. Fikret TARHAN
Zafer ASLAN   SARAYCIK-SARIHAN GRANİTOYİDLERİ (BAYBURT) ve ÇEVRE KAYAÇLARIN PETROKRAFİSİ,JEOKİMYASI ve PETROLOJİSİ İLE SARIHAN GRANİTOİDİNİN JEOKRONOLİJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr.Mustafa ARSLANER
Hasan KOLAYLI   KOP DAĞLARI (ERZİNCAN-ERZURUM-BAYBURT) ULTRAFAMİK ve MAFİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK , PETROLOJİK ve METALOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Yaşar ÇAKIR   ÇALDIRAN FAYI ve DOLAYININ JEOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Erkan TANYOLU
Erol ÖZER   MUNZUR DAĞLARININ JEOLOJİSİ veTEKTONİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Ayşe Sibel ÖZGÜR   LEVENT ( MALATYA) YÖRESİ MİOSEN TORTULARININ KÜÇÜK FORAMİNİFERLERİ, KİREÇLİ NANNOPLANKTONLARI ve BİOSTRATİGRAFİK KONUMU   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Hüseyin YILMAZ   DOĞANŞEHİR - SÜRGÜ - GÖZENE (MALATYA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ   Doç.Dr: Osman BEKTAŞ
Mehmet Ziya KIRMACI   ALUCRA-GÜMÜŞHANE-BAYBURT YÖRELERİNDEKİ (DOĞU PONTİD GÜNEY ZONU) ÜST JURA-ALT KRETASE YAŞLI BERDİGA KİREÇTAŞI’NIN SEDİMANTOLOJİK İNCELENMESİ   Doç.Dr: Salih YÜKSEL
Kemal AKDAĞ   KAVAK (SAMSUN) YÖRESİNİN KRETASE FLİŞLERİNİN SEDİMANTOLOJİK İNCELENMESİ   Doç.Dr.SalihYÜKSEL
Nezihi KÖPRÜBAŞI   AŞAĞI HARŞİT BÖLGESİNİN MAGMATİK PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİTLERDE JEOKİMYASAL HEDEF SAPTAMA UYGULAMALARI   Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Cemil YILMAZ   MUNZUR KİREÇTAŞI’ NIN ÇÖKELME KOŞULLARI VE MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ (MUNZUR DAĞLARI, DOĞU ANADOLU)   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Suat BOYNUKALIN   DERELİ (GİRESUN) BARAJ YERİ ve GÖL ALANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ve ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Remzi DİLEK
Ali VAN   PONTİD KUŞAĞINDA ARTVİN BÖLGESİNİN JEOKİMYASI,PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİT MİNERALİZASYONU   Prof. Dr.Selçuk TOKEL
Şenol ÇAPKINOĞLU   GÜMÜŞALİ FORMASYONU’NUN (ÜST DEVONİYEN) ÇÜRÜKLER KÖYÜ (FEKE -ADANA) YÖRESİNDEKİ FASİYES ÖZELLİKLERİ ve CONODONT FAUNASI   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Kemal TASLI   GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRESİNDEKİ ÜST JURA-ALT KRETASE KARBONAT İSTİFLERİNİN STARTİGRAFİK, PALEOCOĞRAFİK ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Fikri BULUT   ÇAMBAŞI (TRABZON – ÇAYKARA) BARAJI VE UZUNGÖL HİDROELEKTRİK SANTRAL YERLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ   Doç.Dr. Fikret TARHAN
Yahya ÖZPINAR   DENİZLİ-ACIPAYAM BATISI’ NIN JEOLOJİK, PETROGRAFİK ve PETROKİMYASAL İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Şule TÜDEŞ   GÜMÜŞHANE KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YERLEŞİME UYGUNLUK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI   Doç.Dr. Fikri BULUT
Yük. Müh. Sadettin KORKMAZ   BOYABAT (SİNOP) KUZEYDOĞUSUNUN PETROL YÖNÜNDEN JEOLOJİK VE   Prof. Dr. Selahattin PELİN
Jeo. Yük. Müh. Yaşar ÇAKIR   ÇALDIRAN FAYI ve DOLAYININ JEOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Erkan TANYOLU
Jeo. Yük. Müh. Hasan KOLAYLI   KOP DAĞLARI (ERZİNCAN-ERZURUM-BAYBURT) ULTRAFAMİK ve MAFİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK ,PETROLOJİK ve METALOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Zafer ASLAN   SARAYCIK-SARIHAN GRANİTOYİDLERİ (BAYBURT) ve ÇEVRE KAYAÇLARIN PETROKRAFİSİ,JEOKİMYASI ve PETROLOJİSİ İLE SARIHAN GRANİTOİDİNİN JEOKRONOLİJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr.Mustafa ARSLANER
Jeo. Yük. Müh. Yahya ÖZPINAR   DENİZLİ-ACIPAYAM BATISI’ NIN JEOLOJİK, PETROGRAFİK ve PETROKİMYASAL İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Jeo.Yük.Müh.Fikri BULUT   ÇAMBAŞI (TRABZON – ÇAYKARA) BARAJI VE UZUNGÖL HİDROELEKTRİK SANTRAL YERLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ   Doç.Dr. Fikret TARHAN
Jeo. Yük. Müh.Kemal TASLI   GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRESİNDEKİ ÜST JURA-ALT KRETASE KARBONAT İSTİFLERİNİN STARTİGRAFİK, PALEOCOĞRAFİK ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Jeo. Yük. Müh.Şenol ÇAPKINOĞLU   GÜMÜŞALİ FORMASYONU’NUN (ÜST DEVONİYEN) ÇÜRÜKLER KÖYÜ (FEKE -ADANA) YÖRESİNDEKİ FASİYES ÖZELLİKLERİ ve CONODONT FAUNASI   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Jeo. Yük. Müh. Ali VAN   PONTİD KUŞAĞINDA ARTVİN BÖLGESİNİN JEOKİMYASI,PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİT MİNERALİZASYONU   Prof. Dr.Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. Suat BOYNUKALIN   DERELİ (GİRESUN) BARAJ YERİ ve GÖL ALANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ve ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Remzi DİLEK
Jeo. Yük. Müh. Cemil YILMAZ   MUNZUR KİREÇTAŞI’ NIN ÇÖKELME KOŞULLARI VE MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Jeo. Yük. Müh M.Ziya KIRMACI   ALUCRA-GÜMÜŞHANE-BAYBURT YÖRELERİNDEKİ (DOĞU PONTİD GÜNEY ZONU)   Doç.Dr: Salih YÜKSEL
Jeol.Yük.Müh.Kemal AKDAĞ   KAVAK (SAMSUN) YÖRESİNİN KRETASE FLİŞLERİNİN   Doç.Dr.SalihYÜKSEL
Jeol.Yük.Müh Nezihi KÖPRÜBAŞI   AŞAĞI HARŞİT BÖLGESİNİN MAGMATİK PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİTLERDE JEOKİMYASAL HEDEF SAPTAMA UYGULAMALARI   Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. Hüseyin YILMAZ   DOĞANŞEHİR - SÜRGÜ - GÖZENE (MALATYA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ   Doç.Dr: Osman BEKTAŞ
Erol ÖZER   MUNZUR DAĞLARININ JEOLOJİSİ veTEKTONİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Bülent YALÇINALP   GÜZELYAYLA (MAÇKA-TRABZON) PORFİRİ Cu-Mo CEVHERLEŞMESİNİN   Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. A. Sibel ÖZGÜR   LEVENT ( MALATYA) YÖRESİ MİOSEN TORTULARININ KÜÇÜK FORAMİNİFERLERİ, KİREÇLİ NANNOPLANKTONLARI ve BİOSTRATİGRAFİK KONUMU   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Şener CERYAN   HARŞİT GRANİTOYİDİ’NİN AYRIŞMASI, SINIFLANDIRILMASI, AYRIŞMANIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ:   Prof. Dr. Fikret TARHAN
Abdurrahman DOKUZ   YUSUFELİ (ARTVİN) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ, JEOTEKTONİĞİ, MAGMATİK   Prof. Dr. Salim GENÇ
Şule TÜDEŞ   GÜMÜŞHANE KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YERLEŞİME UYGUNLUK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI   Doç.Dr. Fikri BULUT
Abdullah KAYGUSUZ   TORUL VE ÇEVRESİNDE YÜZEYLENEN KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ   Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
Lütfi ALTINKAYNAK   AĞVANİS MASİFİ DOĞU KESİMİ VE ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. Salim GENÇ
Orhan KARSLI   GRANİTOYİD KAYAÇLARDA MAGMA ETKİLEŞİMLERİ İÇİN PETROGRAFİK, MİNERALOJİK VE KİMYASAL BULGULAR: DÖLEK VE SARIÇİÇEK PLÜTONLARI (GÜMÜŞHANE, KD-TÜRKİYE)   Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
Çiğdem SAYDAM   DOĞU PONTİDLER’DE GEÇ KRETASE YAŞLI KIRINTILI ÇÖKELLERİN SEDİMANTER PETROGRAFİK VE ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ   Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Reyhan KARA GÜLBAY   Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Çökelme Ortamları Ve Hidrokarbon Potansiyeli   Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ
Raif Kandemir   Gümüşhane Ve Yakın Yörelerindeki Erken-Orta Jura Yaşlı Şenköy Formasyonu’nun Çökel Özellikleri Ve Birikim Koşulları   Doç.Dr. Cemil Yılmaz
Ali YALÇIN   ARDEŞEN (RİZE) YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ   Prof. Dr. Fikri BULUT
Ferkan SİPAHİ   ZİGANA DAĞI (TORUL – GÜMÜŞHANE) VOLKANİTLERİNDEKİ HİDROTERMAL AYRIŞMALARIN MİNERALOJİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Yener EYÜBOĞLU   Doğu Pontid Magmatik Yayı’nda Alaska-Tip Mafik-Ultramafiklerin Tanımı ve Jeotektonik Önemi   Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Serhat DAĞ   ÇAYELİ (RİZE) VE ÇEVRESİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ   Prof. Dr. Fikri BULUT
Serhat DAĞ   Landslide Susceptibility Analysis of Çayeli Region (Rize) by Statistical Methods   Prof. Dr. Fikri BULUT
Hakan ERSOY   Trabzon İli Katı Atıkları için Düzenli Depolama Yeri Seçimi ve Önerilen Düzyurt Düzenli Depolama Alanının Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi   Prof. Dr. Fikri BULUT
Hakan ERSOY   LANDFILL SITE SELECTION FOR SOLID WASTES IN TRABZON, AND ENGINEERING GEOLOGICAL ASSESSMENT OF PROPOSED DÜZYURT LANDFILL SITE   Prof. Dr. Fikri BULUT
Arzu Fırat ERSOY   Groundwater Flow Model of Gümüşhacıköy (Amasya) Aquifer   Yrd. Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN
Gülten YAYLI ABANUZ   Heavy Metal Concentration in Soils and Tea Plants in Black Sea Region   Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Fatma HOŞ ÇEBİ   Kuzey Anadolu’daki Eosen Yaşlı Kömürlerin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamları   Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Fatma HOŞ ÇEBİ   Organic Geochemical Characteristics and Depositional Environments of Eocene Coals in North Anatolian   Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Emel ABDİOĞLU   KUTLULAR (SÜRMENE, TRABZON) MASİF SÜLFİT YATAĞI HİDROTERMAL ALTERASYONUNUN KİL MİNERALOJİSİ, JEOKİMYASI, DURAYLI İZOTOP ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Emel ABDİOĞLU   NATURE AND ORIGIN of HYDROTHERMAL ALTERATION of THE KUTLULAR (SÜRMENE-TRABZON) MASSIVE SULPHIDE DEPOSIT, USING CLAY MINERALOGY, GEOCHEMISTRY and STABLE ISOTOPES   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Ahmet Dündar ŞEN   Harmancık (Bursa) Yöresi Peridotik Kayaçlarının Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi   Doç. Dr. Orhan KARSLI
Ahmet Dündar ŞEN   Mineralogical and Petrographical Investigation of Peridotitic Rocks From Harmancık Area (NE-Turkey, Bursa)   Doç. Dr. Orhan KARSLI
İbrahim Uysal   Muğla (GB-Türkiye) üst manto peridotitleri ve ofiyolitik kromititlerinin petrolojileri: Mineral kimyası, ana oksit-iz element-NTE-PGE jeokimyası, PGE mineralojisi ve Re-Os izotop sistematikleri   Prof. Dr. M. Burhan Sadıklar
İbrahim Uysal   Petrology of Upper Mantle Peridotite and Ophiolitic Chromitites from the Muğla (SW-Turkey): Implications from Mineral Chemistry, Major-Trace-Rare Earth Elements (REE)-Platinum-Group Elements (PGE) Geochemistry, PGE Mineralogy and Re-Os Isotope Systematics   Prof. Dr. M. Burhan Sadıklar
İrfan TEMİZEL   Ulubey (Ordu-Kd Türkiye) Yöresi Tersiyer Volkanitlerinin Petrografisi, Petrokimyası, 40Ar-39Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd İzotop Jeokimyası ve Petrojenezi   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
İrfan TEMİZEL   Petrography, Petrochemistry, 40Ar-39Ar Geochronology, Sr-Nd Isotope Geochemistry and Petrogenesis of the Ulubey (Ordu-NE Turkey) Area Tertiary Volcanics   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Ayla Hanedan Nar   Büyük Yaylâ Obsidiyenlerinin (İkizdere-Rize) Petrografisi, Mineralojisi, Mineral Kimyası ve Jeokimyasal Özellikleri   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Ayla Hanedan Nar   Petrographical, Mineralogical, Mineral Chemistry and Geochemical Characteristics of Büyük Yaylâ Obsidians (İkizdere-Rize)   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Nurcihan CERYAN   Taşönü Kalker Ocağındaki (Trabzon) Kaya Şevleri Duraylılığının Olasılık Yöntemle Analizi ve Kazılabilirlik   Prof.Dr. Ayhan KESİMAL
Nurcihan CERYAN   Rock Slope Stability Analyses by Probability Method and Excavabilty in Tasönü Limestone Quarry (Trabzon)   Prof.Dr. Ayhan KESİMAL
Enver AKARYALI   Arzular (Gümüşhane KD-Türkiye) Altın Yatağının Jeolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelenmesi   Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Enver AKARYALI   Geologic, Mineralogic, Geochemical and Genetic Studies of Arzular (Gümüşhane,) Gold Deposit NE-Turkey   Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Yılmaz DEMİR   Kabadüz (Ordu, KD-Türkiye) Yöresi Pb-Zn-Cu Cevherlerinin Jeolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelenmesi   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Yılmaz DEMİR   Geological, Mineralogical, Geochemical and Genetic Investigation of Pb-Zn-Cu Ores of the Kabadüz Region (Ordu, NE-Turkey)   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Ayberk KAYA   Cankurtaran (Hopa-Artvin) Tünel Güzergahının Ve Çevresinin Jeoteknik Açıdan İncelenmesi   Prof. Dr. Fikri BULUT
Ayberk KAYA   The Geotechnıcal Investıgatıon Of The Cankurtaran (Hopa-Artvin) Tunnel Alıgnment And Surroundıng Area   Prof. Dr. Fikri BULUT
Emre AYDINÇAKIR   BORÇKA (ARTVİN, KD-TÜRKİYE) YÖRESİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ   Prof. Dr. Cüneyt ŞEN
Emre AYDINÇAKIR   PETROGRAPHY, GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS OF THE BORÇKA (ARTVİN NE TURKEY) AREA TERTIARY VOLCANICS   Prof. Cüneyt ŞEN
Cem YÜCEL   TRABZON-GİRESUN ARASINDAKİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, 40Ar-39Ar JEOKRONOLOJİSİ, PETROKİMYASI, Sr-Nd-Pb İZOTOP JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Cem YÜCEL   PETROGRAPHY, 40Ar-39Ar GEOCHRONOLOGY, PETROCHEMISTRY, Sr-Nd-Pb ISOTOPE GEOCHEMISTRY, AND PETROLOGY OF TERTIARY VOLCANIC ROCKS BETWEEN TRABZON AND GİRESUN AREAS   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Seda ÇELLEK   SİNOP-GERZE YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ   Y. Doç. Dr. Hakan ERSOY
Seda ÇELLEK   LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS OF SİNOP-GERZE REGION   Asst. Prof. Dr. Hakan ERSOY
10130391_2016_Alkan E
10210500_2018_Ertuğrul MH
1308051008_2018_Pedis K
2015_Adanur H
2017_Aydın M
10030019_2014_İnce Kahveci SN
10035001_2014_bAYRAM s
10038967_2014_Aybar M
10071243_2015_Öztürk S_Or ve Çevre
10087769_2015_Narin D
10095478_2015_tORUN E
10095480_2015_Köroğlu M
10186430_2018_Yıldırım İ
10140927_2017_Öz A
2019, Serpil SANTO, Ormancılık ve Çevre Bilm.