Öğrencinin Adı Soyadı   Tez Adı   Tez Danışmanı Yılı
Mehmet Derviş KÖSE   Gümüşhane Yöresi Kalker Örneğinin İnce Öğütülmüş Agrega Olarak Beton Bileşiminde Kullanılabilirliği, Taze Betonun Kıvamına ve Beton Basınç Dayanımına Etkisi   Yrd. Doç. Dr. Şükrü YETKİN 2011
Muhammet EROĞLU   Enerji Çeşitliliği ve Gümüşhane İli Su Potansiyelinin Hidroelektrik Üretimi Yönünden İncelenmesi  

Doç. Dr. S. Serkan NAS 

2011
Mustafa KARSLI   Asfalt Karışımlarda Marshall Yaklaşımı İle Tekerlek İzi Değerlendirmesi   Doç. Dr. Atakan AKSOY 2011
Nesrin DUMAN   2007 Deprem Yönetmeliğine Göre Tasarlanan Betonarme Yapıların Doğrusal ve Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Deprem Performansının Belirlenmesi   Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAVDAR 2012
Semih Dinçer KONAK   Farklı Darbe Sayıları İle Hazırlanan Sıcak Asfalt Karışımlarda Marshall Oranının Belirlenmesi ve Regresyon Analizi Yöntemi İle Belirlenen Sonuçların Değerlendirilmesi   Yrd. Doç. Dr. Orhan KARPUZ 2012
Selahattin Ziya TEKER   Farklı Tür ve Oranlarda Polimer Lif Katkısıyla Üretilen Harçların, Yüksek Sıcaklık Etkisi Altında Mekanik Davranışlarının İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Ahmet ÇAVDAR 2012
Mehmet Ali TURAN   SBS ve Sönmüş Kireç Katkılı Sıcak Asfalt Karışımlarda Tekerlek İzi Direncinin Marshall Oranı Yaklaşımı İle Değerlendirilmesi   Yrd. Doç. Dr. Orhan KARPUZ 2012
Özlem BATTAL   Beton Yollarda Yüzeydeki Sürtünme KATSAYISI Kaybının Yapay Sinir Ağlarıyla Belirlenmesi   Yrd. Doç. Dr. Orhan KARPUZ 2012
Emre AKYÜZ   Kür, Sıkıştırma, Sıcaklık ve Yağış Koşulllarının Beton Basınç Dayanımına Etkisi   Doç. Dr. Şükrü YETKİN 2013
Aslı BÖKÜ   Kırmataş Agregalı Betonların Basınç ve Yarmada Çekme Dayanımlarının Sınırlı Oranda Dere Kumu Karıştırılmasıyla Dengelenmesi   Doç. Dr. Şükrü YETKİN 2013
Pınar ERKUŞ   PVC Katkılarının Betonun Mekanik ve Fiziksel Özelliklerine Etkisi   Yrd. Doç. Dr. Hakan BOLAT 2013
Şinasi BİNGÖL   Beton Basınç Dayanımının Birleştirilmiş Tahribatsız Yöntemlerle Belirlenmesi   Doç. Dr. Ahmet ÇAVDAR 2013
Tolga KARACA   Yanal Desteklere Sahip İnce Cidarlı Kirişlerde Yanal Burulmalı Burkulma Durumunun İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Selahattin ALBAYRAK 2013
Taşkın TANRIVERDİ   Silis Dumanı ve İnce Kumun Poroz Kaplama Betonuna Etkisinin İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Orhan KARPUZ 2013
Zekariya ATAŞ   Hava Sürükleyici ve Lif Katkısı İçeren Çimento Hraçlarının Donma-Çözülme Etkisi Altında Mekanik Davranışlarının İncelenmesi   Doç. Dr. Ahmet ÇAVDAR 2013
Miraç BULUT   Hidroelektirik Enerji ve Hidroelektrik Santrallerde Turbin Tipi Seçiminin Verime Etkisinin İncelenmesi   Doç. Dr. Serkan NAS 2013
Ender BAYRAKTAR   Mevcut Perdeli Betonarme Yapıların Doğrusal Olmayan Yöntemlerle Deprem Performansının Belirlenmesi   Yrd. Doç. Dr. Özlem ÇAVDAR 2013
Ertan TUNCER   Gümüşhane Yöresi Volkanik Kayaçların Puzolanik Aktivitesinin Araltırılması   Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇULLU 2014
Haydar ERTAŞ   Kurşun Madeni Atıklarının Radyasyon Zırhlama Etkilerinin Araştırılması   Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇULLU 2014
Sedat SEVİN   Polimerle İyileştirilmiş Harçların En Uygun Kür Koşullarının Belirlenmesi ve Donma-Çözülme Etkisi Altında Mekanik Davranışlarının İncelenmesi    Doç. Dr. Ahmet ÇAVDAR 2014
Yusuf KAYA   Polimerle İyileştirilmiş Harçların Kür Koşulları ve Yüksek Sıcaklık Etkisi Altında Mekanik Davranışlarının İncelenmesi    Doç. Dr. Ahmet ÇAVDAR 2014
Mustafa Ülkan ÖZDEMİR   Gümüşhane Yöresi Magmatik Kayaçların Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliğinin Araştırılması   Doç. Dr. Ahmet ÇAVDAR 2014
Hasan Törehan BABACAN   Giresun İli Aksu Deresi İçin Farklı Parametreler Kullanılarak Yapay Sinir Ağları İle Akış Modellemesi ve İleriye Dönük Akım Tahminleri Yapılması   Yrd. Doç. Dr. Fatih SAKA 2015
Yavuz Selim AKSÜT   Erzincan-Üzümlü Yöresi Volkanik Kayaçlarının Beton Agregası Olarak Kullanılabilirliği   Doç. Dr. Şükrü YETKİN 2015
Muhammet KOMUT   Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü Yol Ağındaki Heyelanlar ve Bir Uygulama   Yrd. Doç. Dr. Orhan KARPUZ 2015
Hacı Mehmet ŞAHİN   Betonda Vakum Uygulaması ve Çelik Lif Katkısının Beton Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi   Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇULLU 2016
Mehmet NERGİZ   Betonda Vakum Uygulaması ve Poliprolipen Lif Katkısının Beton Özelliklerine Etkilerinin Belirlenmesi   Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇULLU 2016
Güneş Tekin ZAMAN   Doğu Karadeniz Havzası'nda Debi Süreklilik Eğrileri Yerdımıyla Brüt Hidroelektrik Potansiyel Tahmini Ve Türbin Tipi Seçimi   Yrd. Doç. Dr. Fatih SAKA 2015
Emir BAKIRHAN   Kurşun Maden Atığı Katkılı Ağır Betonların Radyasyon Soğurma Katsayılarının 662-1460 Kev Enerji Aralığında İncelenmesi   Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇULLU 2017
Muammer CANLI   Donma Çözülme Etkisindeki Betonlarda Vakum Uygulamsı Ve Lif Katkısının Etkisi   Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇULLU 2017
Ekber DÜZCİ   Hazır Beton Tesislerinde Iso 9001:2015 Kalite Yönetim Sistemleri Ve Uygulaması   Yrd. Doç. Dr. Osman KARA 2017
Ömer Faruk ÖZTÜRK   Gümüşhane İli İçin Bisiklet Ulaşımı Planlaması   Dr. Öğr. Üyesi Emine ÇORUHLU 2018
Çağrı AKGÜN   Tuzlaca Barajı Çevresel Etkilerinin Maliyet Analizi   Prof. Dr. Salim Serkan NAS 2018
Kaşif Furkan ÖZTÜRK   Zemin Yapı Etkileşimi ve Farklı Duvar Geometrileri Dikkate Alınarak Konsol İstinat Duvarlarının Sismik Davranışının İncelenmesi   Doç. Dr. Tufan ÇAKIR 2018
Murat YILMAZ    DÜZLEM İÇİ EĞİLME MOMENTİNE MARUZ KALMIŞ ELİPS ENKESİTLİ T-BİRLEŞİMLERİN DAYANIMLARI    Dr. Öğr. Üyesi Emre ÖZYURT 2018
Mustafa KÖSEKUL    DOĞAL NEHİR AGREGALARIYLA OLUŞTURULAN BETONLARDA KIRILMA MEKANİZMALARI    Dr. Öğr. Üyesi Osman KARA
2018
Hasan TUNÇ   Taze Halde Soğuk Hava Etkisine Maruz Lifli Betonların Mekanik Özelliklerinin İncelenmesi   Doç. Dr. Mustafa ÇULLU                                  2019     
Osman AKÇAY   Beton Karışım Suyu Miktarındaki Değişimin Beton Özelliklerine Etkisi   Doç. Dr. Mustafa ÇULLU             2019
İlker TEŞTEK   Çok Katlı Bir Yapının Betonarme ve Çelik Taşıyıcı Sisteme Sahip Olarak 2018 Türkiye Bina Deprem Yönetmeliği'nde Tanımlanan Zemin Sınıflarına Göre Çözümlenmesi ve Ekonomik Açıdan KARŞILAŞTIRILMASI   Prof. Dr. Tufan ÇAKIR 2019
Besim Osman YALÇIN    SOĞUK ORTAMDA ÜRETİLEN BETONARME ELEMANLARIN DONATI ADERANSININ İNCELENMESİ    Doç. Dr. Mustafa ÇULLU  2019
Emine ERTEM
  SOĞUK HAVA KOŞULLARINDA ÜRETİLEN HAFİF BETONLARIN KOROZİF ORTAM DİRENÇLERİNİN ARAŞTIRILMASI   Doç. Dr. Mustafa ÇULLU  2019
Gülfem Çisem KÖSE SUNCA    FARKLI ORAN VE DÜZENDEKİ DOLGU DUVARLARA SAHİP BETONARME YAPILARIN SİSMİK PERFORMANSLARININ BELİRLENMESİ    Doç. Dr. Özlem ÇAVDAR
2019
Öğrencinin Adı Soyadı   Tezin Adı   Tezin Danışmanı
Yük.Müh.Sadettin KORKMAZ   BOYABAT (SİNOP) KUZEYDOĞUSUNUN PETROL YÖNÜNDEN JEOLOJİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ   Prof.Dr.Selahattin PELİN
Bülent YALÇINALP   GÜZELYAYLA (MAÇKA-TRABZON) PORFİRİ Cu-Mo CEVHERLEŞMESİNİN JEOKİMYASAL YERLEŞİMİ ve JEOKİMYASI   Dr. Selçuk TOKEL
Ferkan SİPAHİ   ZİGANA DAĞI (TORUL – GÜMÜŞHANE) VOLKANİTLERİNDEKİ HİDROTERMAL AYRIŞMALARIN MİNERALOJİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Ali YALÇIN   ARDEŞEN (RİZE) YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ   Prof. Dr. Fikri BULUT
Raif KANDEMİR   GÜMÜŞHANR VE YAKIN YÖRELERİNDEKİ ERKEN-ORTA JURA YAŞLI ŞENKÖY FORMASYONU’NUN ÇÖKEL ÖZELLİKLERİ VE BİRİKİM KOŞULLARI   Doç.Dr. Cemil YILMAZ
Reyhan KARA GÜLBAY   Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Çökelme Ortamları Ve Hidrokarbon Potansiyeli   Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ
Çiğdem SAYDAM   DOĞU PONTİDLER’DE GEÇ KRETASE YAŞLI KIRINTILI ÇÖKELLERİN SEDİMANTER PETROGRAFİK VE ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ   Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Orhan KARSLI   GRANİTOYİD KAYAÇLARDA MAGMA ETKİLEŞİMLERİ İÇİN PETROGRAFİK, MİNERALOJİK VE KİMYASAL BULGULAR: DÖLEK VE SARIÇİÇEK PLÜTONLARI (GÜMÜŞHANE, KD-TÜRKİYE)   Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
Lütfi ALTINKAYNAK   AĞVANİS MASİFİ DOĞU KESİMİ VE ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. Salim GENÇ
Abdurrahman Dokuz   YUSUFELİ (ARTVİN) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ, JEOTEKTONİĞİ, MAGMATİK METAMORFİK KAYAÇLARIN JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ   Prof. Dr. Salim GENÇ
Abdullah KAYGUSUZ   TORUL VE ÇEVRESİNDE YÜZEYLENEN KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ   Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
Şener CERYAN   HARŞİT GRANİTOYİDİ’NİN AYRIŞMASI, SINIFLANDIRILMASI, AYRIŞMANIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ   Prof. Dr. Fikret TARHAN
Zafer ASLAN   SARAYCIK-SARIHAN GRANİTOYİDLERİ (BAYBURT) ve ÇEVRE KAYAÇLARIN PETROKRAFİSİ,JEOKİMYASI ve PETROLOJİSİ İLE SARIHAN GRANİTOİDİNİN JEOKRONOLİJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr.Mustafa ARSLANER
Hasan KOLAYLI   KOP DAĞLARI (ERZİNCAN-ERZURUM-BAYBURT) ULTRAFAMİK ve MAFİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK , PETROLOJİK ve METALOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Yaşar ÇAKIR   ÇALDIRAN FAYI ve DOLAYININ JEOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Erkan TANYOLU
Erol ÖZER   MUNZUR DAĞLARININ JEOLOJİSİ veTEKTONİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Ayşe Sibel ÖZGÜR   LEVENT ( MALATYA) YÖRESİ MİOSEN TORTULARININ KÜÇÜK FORAMİNİFERLERİ, KİREÇLİ NANNOPLANKTONLARI ve BİOSTRATİGRAFİK KONUMU   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Hüseyin YILMAZ   DOĞANŞEHİR - SÜRGÜ - GÖZENE (MALATYA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ   Doç.Dr: Osman BEKTAŞ
Mehmet Ziya KIRMACI   ALUCRA-GÜMÜŞHANE-BAYBURT YÖRELERİNDEKİ (DOĞU PONTİD GÜNEY ZONU) ÜST JURA-ALT KRETASE YAŞLI BERDİGA KİREÇTAŞI’NIN SEDİMANTOLOJİK İNCELENMESİ   Doç.Dr: Salih YÜKSEL
Kemal AKDAĞ   KAVAK (SAMSUN) YÖRESİNİN KRETASE FLİŞLERİNİN SEDİMANTOLOJİK İNCELENMESİ   Doç.Dr.SalihYÜKSEL
Nezihi KÖPRÜBAŞI   AŞAĞI HARŞİT BÖLGESİNİN MAGMATİK PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİTLERDE JEOKİMYASAL HEDEF SAPTAMA UYGULAMALARI   Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Cemil YILMAZ   MUNZUR KİREÇTAŞI’ NIN ÇÖKELME KOŞULLARI VE MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ (MUNZUR DAĞLARI, DOĞU ANADOLU)   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Suat BOYNUKALIN   DERELİ (GİRESUN) BARAJ YERİ ve GÖL ALANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ve ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Remzi DİLEK
Ali VAN   PONTİD KUŞAĞINDA ARTVİN BÖLGESİNİN JEOKİMYASI,PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİT MİNERALİZASYONU   Prof. Dr.Selçuk TOKEL
Şenol ÇAPKINOĞLU   GÜMÜŞALİ FORMASYONU’NUN (ÜST DEVONİYEN) ÇÜRÜKLER KÖYÜ (FEKE -ADANA) YÖRESİNDEKİ FASİYES ÖZELLİKLERİ ve CONODONT FAUNASI   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Kemal TASLI   GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRESİNDEKİ ÜST JURA-ALT KRETASE KARBONAT İSTİFLERİNİN STARTİGRAFİK, PALEOCOĞRAFİK ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Fikri BULUT   ÇAMBAŞI (TRABZON – ÇAYKARA) BARAJI VE UZUNGÖL HİDROELEKTRİK SANTRAL YERLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ   Doç.Dr. Fikret TARHAN
Yahya ÖZPINAR   DENİZLİ-ACIPAYAM BATISI’ NIN JEOLOJİK, PETROGRAFİK ve PETROKİMYASAL İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Şule TÜDEŞ   GÜMÜŞHANE KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YERLEŞİME UYGUNLUK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI   Doç.Dr. Fikri BULUT
Yük. Müh. Sadettin KORKMAZ   BOYABAT (SİNOP) KUZEYDOĞUSUNUN PETROL YÖNÜNDEN JEOLOJİK VE   Prof. Dr. Selahattin PELİN
Jeo. Yük. Müh. Yaşar ÇAKIR   ÇALDIRAN FAYI ve DOLAYININ JEOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Erkan TANYOLU
Jeo. Yük. Müh. Hasan KOLAYLI   KOP DAĞLARI (ERZİNCAN-ERZURUM-BAYBURT) ULTRAFAMİK ve MAFİK KAYAÇLARIN JEOLOJİK ,PETROLOJİK ve METALOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Zafer ASLAN   SARAYCIK-SARIHAN GRANİTOYİDLERİ (BAYBURT) ve ÇEVRE KAYAÇLARIN PETROKRAFİSİ,JEOKİMYASI ve PETROLOJİSİ İLE SARIHAN GRANİTOİDİNİN JEOKRONOLİJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr.Mustafa ARSLANER
Jeo. Yük. Müh. Yahya ÖZPINAR   DENİZLİ-ACIPAYAM BATISI’ NIN JEOLOJİK, PETROGRAFİK ve PETROKİMYASAL İNCELENMESİ   Prof. Dr. Mustafa ASLANER
Jeo.Yük.Müh.Fikri BULUT   ÇAMBAŞI (TRABZON – ÇAYKARA) BARAJI VE UZUNGÖL HİDROELEKTRİK SANTRAL YERLERİNİN MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ AÇISINDAN İNCELENMESİ   Doç.Dr. Fikret TARHAN
Jeo. Yük. Müh.Kemal TASLI   GÜMÜŞHANE ve BAYBURT YÖRESİNDEKİ ÜST JURA-ALT KRETASE KARBONAT İSTİFLERİNİN STARTİGRAFİK, PALEOCOĞRAFİK ve MİKROPALEONTOLOJİK İNCELENMESİ   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Jeo. Yük. Müh.Şenol ÇAPKINOĞLU   GÜMÜŞALİ FORMASYONU’NUN (ÜST DEVONİYEN) ÇÜRÜKLER KÖYÜ (FEKE -ADANA) YÖRESİNDEKİ FASİYES ÖZELLİKLERİ ve CONODONT FAUNASI   Prof. Dr. İsmet GEDİK
Jeo. Yük. Müh. Ali VAN   PONTİD KUŞAĞINDA ARTVİN BÖLGESİNİN JEOKİMYASI,PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİT MİNERALİZASYONU   Prof. Dr.Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. Suat BOYNUKALIN   DERELİ (GİRESUN) BARAJ YERİ ve GÖL ALANININ MÜHENDİSLİK JEOLOJİSİ ve ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOMEKANİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Remzi DİLEK
Jeo. Yük. Müh. Cemil YILMAZ   MUNZUR KİREÇTAŞI’ NIN ÇÖKELME KOŞULLARI VE MİKROFASİYES ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Jeo. Yük. Müh M.Ziya KIRMACI   ALUCRA-GÜMÜŞHANE-BAYBURT YÖRELERİNDEKİ (DOĞU PONTİD GÜNEY ZONU)   Doç.Dr: Salih YÜKSEL
Jeol.Yük.Müh.Kemal AKDAĞ   KAVAK (SAMSUN) YÖRESİNİN KRETASE FLİŞLERİNİN   Doç.Dr.SalihYÜKSEL
Jeol.Yük.Müh Nezihi KÖPRÜBAŞI   AŞAĞI HARŞİT BÖLGESİNİN MAGMATİK PETROJENEZİ ve MASİF SÜLFİTLERDE JEOKİMYASAL HEDEF SAPTAMA UYGULAMALARI   Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. Hüseyin YILMAZ   DOĞANŞEHİR - SÜRGÜ - GÖZENE (MALATYA) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ   Doç.Dr: Osman BEKTAŞ
Erol ÖZER   MUNZUR DAĞLARININ JEOLOJİSİ veTEKTONİK ÖZELLİKLERİ   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Bülent YALÇINALP   GÜZELYAYLA (MAÇKA-TRABZON) PORFİRİ Cu-Mo CEVHERLEŞMESİNİN   Prof. Dr. Selçuk TOKEL
Jeo. Yük. Müh. A. Sibel ÖZGÜR   LEVENT ( MALATYA) YÖRESİ MİOSEN TORTULARININ KÜÇÜK FORAMİNİFERLERİ, KİREÇLİ NANNOPLANKTONLARI ve BİOSTRATİGRAFİK KONUMU   Prof. Dr. Türker ÖZSAYAR
Şener CERYAN   HARŞİT GRANİTOYİDİ’NİN AYRIŞMASI, SINIFLANDIRILMASI, AYRIŞMANIN MÜHENDİSLİK ÖZELLİKLERİNE ETKİSİ:   Prof. Dr. Fikret TARHAN
Abdurrahman DOKUZ   YUSUFELİ (ARTVİN) YÖRESİNİN JEOLOJİSİ, JEOTEKTONİĞİ, MAGMATİK   Prof. Dr. Salim GENÇ
Şule TÜDEŞ   GÜMÜŞHANE KENTİ VE YAKIN ÇEVRESİNİN YERLEŞİME UYGUNLUK AÇISINDAN ARAŞTIRILMASI   Doç.Dr. Fikri BULUT
Abdullah KAYGUSUZ   TORUL VE ÇEVRESİNDE YÜZEYLENEN KAYAÇLARIN PETROGRAFİK VE JEOKİMYASAL İNCELENMESİ   Doç. Dr. Cüneyt ŞEN
Lütfi ALTINKAYNAK   AĞVANİS MASİFİ DOĞU KESİMİ VE ÇEVRE KAYAÇLARININ JEOLOJİSİ, PETROGRAFİSİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. Salim GENÇ
Orhan KARSLI   GRANİTOYİD KAYAÇLARDA MAGMA ETKİLEŞİMLERİ İÇİN PETROGRAFİK, MİNERALOJİK VE KİMYASAL BULGULAR: DÖLEK VE SARIÇİÇEK PLÜTONLARI (GÜMÜŞHANE, KD-TÜRKİYE)   Doç. Dr. M.Burhan SADIKLAR
Çiğdem SAYDAM   DOĞU PONTİDLER’DE GEÇ KRETASE YAŞLI KIRINTILI ÇÖKELLERİN SEDİMANTER PETROGRAFİK VE ORGANİK JEOKİMYASAL ÖZELLİKLERİ   Doç. Dr. Sadettin KORKMAZ
Reyhan KARA GÜLBAY   Kuzeybatı Anadolu’daki Bitümlü Şeyllerin Organik Jeokimyasal Özellikleri, Çökelme Ortamları Ve Hidrokarbon Potansiyeli   Prof.Dr. Sadettin KORKMAZ
Raif Kandemir   Gümüşhane Ve Yakın Yörelerindeki Erken-Orta Jura Yaşlı Şenköy Formasyonu’nun Çökel Özellikleri Ve Birikim Koşulları   Doç.Dr. Cemil Yılmaz
Ali YALÇIN   ARDEŞEN (RİZE) YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIĞI AÇISINDAN İNCELENMESİ   Prof. Dr. Fikri BULUT
Ferkan SİPAHİ   ZİGANA DAĞI (TORUL – GÜMÜŞHANE) VOLKANİTLERİNDEKİ HİDROTERMAL AYRIŞMALARIN MİNERALOJİ VE JEOKİMYASI   Prof. Dr. M. Burhan SADIKLAR
Yener EYÜBOĞLU   Doğu Pontid Magmatik Yayı’nda Alaska-Tip Mafik-Ultramafiklerin Tanımı ve Jeotektonik Önemi   Prof. Dr. Osman BEKTAŞ
Serhat DAĞ   ÇAYELİ (RİZE) VE ÇEVRESİNİN İSTATİSTİKSEL YÖNTEMLERLE HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ   Prof. Dr. Fikri BULUT
Serhat DAĞ   Landslide Susceptibility Analysis of Çayeli Region (Rize) by Statistical Methods   Prof. Dr. Fikri BULUT
Hakan ERSOY   Trabzon İli Katı Atıkları için Düzenli Depolama Yeri Seçimi ve Önerilen Düzyurt Düzenli Depolama Alanının Mühendislik Jeolojisi Açısından İncelenmesi   Prof. Dr. Fikri BULUT
Hakan ERSOY   LANDFILL SITE SELECTION FOR SOLID WASTES IN TRABZON, AND ENGINEERING GEOLOGICAL ASSESSMENT OF PROPOSED DÜZYURT LANDFILL SITE   Prof. Dr. Fikri BULUT
Arzu Fırat ERSOY   Groundwater Flow Model of Gümüşhacıköy (Amasya) Aquifer   Yrd. Doç. Dr. Fatma GÜLTEKİN
Gülten YAYLI ABANUZ   Heavy Metal Concentration in Soils and Tea Plants in Black Sea Region   Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Fatma HOŞ ÇEBİ   Kuzey Anadolu’daki Eosen Yaşlı Kömürlerin Organik Jeokimyasal Özellikleri ve Çökelme Ortamları   Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Fatma HOŞ ÇEBİ   Organic Geochemical Characteristics and Depositional Environments of Eocene Coals in North Anatolian   Prof. Dr. Sadettin KORKMAZ
Emel ABDİOĞLU   KUTLULAR (SÜRMENE, TRABZON) MASİF SÜLFİT YATAĞI HİDROTERMAL ALTERASYONUNUN KİL MİNERALOJİSİ, JEOKİMYASI, DURAYLI İZOTOP ÖZELLİKLERİ VE KÖKENİ   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Emel ABDİOĞLU   NATURE AND ORIGIN of HYDROTHERMAL ALTERATION of THE KUTLULAR (SÜRMENE-TRABZON) MASSIVE SULPHIDE DEPOSIT, USING CLAY MINERALOGY, GEOCHEMISTRY and STABLE ISOTOPES   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Ahmet Dündar ŞEN   Harmancık (Bursa) Yöresi Peridotik Kayaçlarının Mineralojik ve Petrografik Özelliklerinin İncelenmesi   Doç. Dr. Orhan KARSLI
Ahmet Dündar ŞEN   Mineralogical and Petrographical Investigation of Peridotitic Rocks From Harmancık Area (NE-Turkey, Bursa)   Doç. Dr. Orhan KARSLI
İbrahim Uysal   Muğla (GB-Türkiye) üst manto peridotitleri ve ofiyolitik kromititlerinin petrolojileri: Mineral kimyası, ana oksit-iz element-NTE-PGE jeokimyası, PGE mineralojisi ve Re-Os izotop sistematikleri   Prof. Dr. M. Burhan Sadıklar
İbrahim Uysal   Petrology of Upper Mantle Peridotite and Ophiolitic Chromitites from the Muğla (SW-Turkey): Implications from Mineral Chemistry, Major-Trace-Rare Earth Elements (REE)-Platinum-Group Elements (PGE) Geochemistry, PGE Mineralogy and Re-Os Isotope Systematics   Prof. Dr. M. Burhan Sadıklar
İrfan TEMİZEL   Ulubey (Ordu-Kd Türkiye) Yöresi Tersiyer Volkanitlerinin Petrografisi, Petrokimyası, 40Ar-39Ar Jeokronolojisi, Sr-Nd İzotop Jeokimyası ve Petrojenezi   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
İrfan TEMİZEL   Petrography, Petrochemistry, 40Ar-39Ar Geochronology, Sr-Nd Isotope Geochemistry and Petrogenesis of the Ulubey (Ordu-NE Turkey) Area Tertiary Volcanics   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Ayla Hanedan Nar   Büyük Yaylâ Obsidiyenlerinin (İkizdere-Rize) Petrografisi, Mineralojisi, Mineral Kimyası ve Jeokimyasal Özellikleri   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Ayla Hanedan Nar   Petrographical, Mineralogical, Mineral Chemistry and Geochemical Characteristics of Büyük Yaylâ Obsidians (İkizdere-Rize)   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Nurcihan CERYAN   Taşönü Kalker Ocağındaki (Trabzon) Kaya Şevleri Duraylılığının Olasılık Yöntemle Analizi ve Kazılabilirlik   Prof.Dr. Ayhan KESİMAL
Nurcihan CERYAN   Rock Slope Stability Analyses by Probability Method and Excavabilty in Tasönü Limestone Quarry (Trabzon)   Prof.Dr. Ayhan KESİMAL
Enver AKARYALI   Arzular (Gümüşhane KD-Türkiye) Altın Yatağının Jeolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelenmesi   Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Enver AKARYALI   Geologic, Mineralogic, Geochemical and Genetic Studies of Arzular (Gümüşhane,) Gold Deposit NE-Turkey   Prof. Dr. Necati TÜYSÜZ
Yılmaz DEMİR   Kabadüz (Ordu, KD-Türkiye) Yöresi Pb-Zn-Cu Cevherlerinin Jeolojik, Mineralojik, Jeokimyasal ve Kökensel İncelenmesi   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Yılmaz DEMİR   Geological, Mineralogical, Geochemical and Genetic Investigation of Pb-Zn-Cu Ores of the Kabadüz Region (Ordu, NE-Turkey)   Prof. Dr. Burhan SADIKLAR
Ayberk KAYA   Cankurtaran (Hopa-Artvin) Tünel Güzergahının Ve Çevresinin Jeoteknik Açıdan İncelenmesi   Prof. Dr. Fikri BULUT
Ayberk KAYA   The Geotechnıcal Investıgatıon Of The Cankurtaran (Hopa-Artvin) Tunnel Alıgnment And Surroundıng Area   Prof. Dr. Fikri BULUT
Emre AYDINÇAKIR   BORÇKA (ARTVİN, KD-TÜRKİYE) YÖRESİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, JEOKİMYASI VE PETROJENEZİ   Prof. Dr. Cüneyt ŞEN
Emre AYDINÇAKIR   PETROGRAPHY, GEOCHEMISTRY AND PETROGENESIS OF THE BORÇKA (ARTVİN NE TURKEY) AREA TERTIARY VOLCANICS   Prof. Cüneyt ŞEN
Cem YÜCEL   TRABZON-GİRESUN ARASINDAKİ TERSİYER VOLKANİTLERİNİN PETROGRAFİSİ, 40Ar-39Ar JEOKRONOLOJİSİ, PETROKİMYASI, Sr-Nd-Pb İZOTOP JEOKİMYASI VE PETROLOJİSİ   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Cem YÜCEL   PETROGRAPHY, 40Ar-39Ar GEOCHRONOLOGY, PETROCHEMISTRY, Sr-Nd-Pb ISOTOPE GEOCHEMISTRY, AND PETROLOGY OF TERTIARY VOLCANIC ROCKS BETWEEN TRABZON AND GİRESUN AREAS   Prof. Dr. Mehmet ARSLAN
Seda ÇELLEK   SİNOP-GERZE YÖRESİNİN HEYELAN DUYARLILIK ANALİZİ   Y. Doç. Dr. Hakan ERSOY
Seda ÇELLEK   LANDSLIDE SUSCEPTIBILITY ANALYSIS OF SİNOP-GERZE REGION   Asst. Prof. Dr. Hakan ERSOY
10088829_2015_Komut M
10013500_2013_Ataş Z
10105308_2015_Zaman GT
10132429_2016_Şahin HM
10017688_2013_Bulut M
10028611_2014_Tuncer E
10022278_2013_Bayraktar E
10080785_2015_Aksüt YS
10042535_2014_Kaya Y
10059826_2014_Özdemir MÜ
10013141_2013_Tanrıverdi T
2019_İLKER TEŞTEK_İNŞAAT_PROF.DR. TUFAN ÇAKIR
2019_HASAN TUNÇ_İNŞAAT_DOÇ.DR.MUSTAFA ÇULLU
2019_OSMAN AKÇAY_İNŞAAT_DOÇ. DR. MUSTAFA ÇULLU
2018, Mustafa KÖSEKUL, İnşaat Müh.
2019, Besim Osman YALÇIN, İnşaat Mühendisliği
2018, Ömer Faruk ÖZTÜRK, İnşaat Müh.
2019, Emine ERTEM, İnşaat Müh.
2018, Murat YILMAZ, İnşaat Müh.
2019, Gülfem Çisem KÖSE SUNCA, İnşaat Müh.
10195694_2018_Öztürk KF
406074_2011_Eroğlu M
405686_2011_Köse M D
10101853_2015_Babacan HS
10136470_2016_Nergiz M
10152132_2017_Bakırhan E
10166547_2017_Canlı M
10173256_2017_Düzgi E
10189417_2018_Öztürk ÖF
10191203_2018_Akgün Ç
404988_2011_ Karslı M
424317_2012_Konak SD
424742_2012_Turan MA
424806_2012_Teker SZ
425953_2012_Duman N
465433_2013_Akyüz E
465617_2013_Bökü A
1004478_2013_Erkuş P
10006705_2013_Bingöl Ş
10008822_2013_Karaca T