Enstitü Müdürü
Müdür Yardımcısı
Enstüti Sekreteri
Memur
Muhasebe Şefi ve Memuru
Taşınır Kontrol Yetkilisi
Yazı İşleri Sorumlusu ve Memuru