1 Prof. Dr. Mehmet MERDAN Komisyon Başkanı
2 Dr. Öğr. Üyesi Onur ARAZ Üye 
3 Emin ÖZEL Üye