Dijital Sınav Evrakları Formları

Lisansüstü Tez Savunma Sınavına Başvuru Formu (Dijital)
Lisansüstü Tez Savunma Sınav Jürisi Atama Önerisi Formu (Dijital)
Lisansüstü Tez Savunma Sınav Sonuç Formu (Dijital)
Doktora Yeterlik Sınavına Başvuru Formu (Dijital)
Doktora Yeterlik Sınav Jürisi Atama Önerisi Formu (Dijital)
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Değerlendirme ve Doktora Yeterlik Komitesi Karar Tutanağı (Dijital)

Genel Formlar

Lisansüstü Başvuru Dilekçesi
Lisansüstü Boş Kontenjan Başvuru Dilekçesi
Lisansüstü Kesin Kayıt Dilekçesi
Lisansüstü Yatay Geçiş Kesin Kayıt Dilekçesi

Öğrenci Formları

Yüksek Lisans Dersi Alma Talep Formu (Bilimsel Hazırlık Öğrencileri İçin)
Dışarıdan Ders Alma Başvuru Formu
Ders Muafiyet Talep Formu
Ders Saydırma Talep Formu
Başarısız Dersi Başarılı Derse Saydırma Formu
Ek Süre İstek Formu
Yarıyıl İzin Formu
Sağlık Raporunu Tez Süresine Ekleme Formu
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yatay Geçiş Ders Uyum Formu

Akademik Formlar

Lisansüstü Tez İlk Teslim ve Savunma Sınavına Başvuru Formu
Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Önerisi Formu
Ders Telafi Formu
Not Dökümü Talep Formu
Seminer Programı Formu
Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu
Tez Başlığı Değişikliği Öneri Formu
Tez Konusu Değişikliği Önerisi Formu
Tez Önerisi Uzmanlar Grubu Oluşturma Tutanağı
Tez Kabul ve Onay Sayfası
Tez Savunma Jüri Üyelerine Karton Kapaklı Tezi Teslim Tutanağı
Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu
Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Değilikliği Önerisi
Tez Savunma Sınavına Alınma Önerisi
Tez Savunma Tutanağı Formu
Tez Yazım İnceleme Formu
Tez Teslim Formu (Bez Ciltli)
Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler İçin Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavına Giriş Formu
Ders Açma Talep Formu (Türkçe-İngilizce)
Akademik Personel Formu
Ders ve Sınav Programı Formu
Seminer Tutanağı Formu

Danışman Atanması ile İlgili Formlar

Danışman Seçimi ve Atanması Talep Formu
Öğretim Üyesi Çalışma Alanı Bilgilendirme Formu
Danışman Değişikliği İstem Formu
İkinci Tez Danışmanı Atama Öneri Formu

Yüksek Lisans

Yüksek Lisans Tez Öneri Formu
Jüri Üyesi Kişisel Raporu
Tez Beyannamesi

Doktora

Doktora Tez İzleme Komitesi Degerlendirme Formu
Doktora Tez İzleme Formu
Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu
Doktora Tez Önerisi Sözlü Savunma Sınav Formu
Doktora Tez Öneri Formu
Doktora Yeterlik Sınavı Jüri Degerlendirme ve Komite Kararı Formu
Doktora Tez Degerlendirme Kişisel Rapor
Doktora Tezi İzleme Komitesi Değişiklik Formu
Doktora Yeterlik Basvuru Formu
Doktora Yeterlik Sınavı Jurisi Atama Formu
Doktora Yeterlilik Komite Üyesi Öneri Formu