Fen Bilimleri Enstitüsü

Zootekni Anabilim Dalı

Zootekni Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Zahid Paksoy

Tarihçe

Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla  Zootekni Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almış olup, 2013-20164 Eğitim –Öğretim yılından İtibaren öğrenci alımına  başlamıştır.

.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ de geçerliliği olay yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

Harita Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Zahid Paksoy Zootekni Anabilim Dalı zahidpaksoy@gumushane.edu.tr

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0
ZT5023 Çiftlik Hayvanlarında Fenotipik Değerlendirme Metodları 3+0 0
ZT5025 Organik Et Sığırı Yetiştiriciliği 3+0 0
ZT5043 İstatistiksel Analiz Yöntemleri 3+0 0
ZT5061 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı Etik 3+0 0
ZT5081 Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği 3+0 0
ZT5083 Çiftlik Hayvanlarında Üreme 3+0 0
ZT5101 Yem Teknolojisi ve Hijyeni 3+0 0
ZT5105 Et ve Süt Sığırlarının Beslenmesi 3+0 0
ZT5121 Et ve Yumurta Tavuklarının Beslenmesi 3+0 0
ZT5125 Genel ve Moleküler Genetik 3+0 0
ZT5145 Genomik 3+0 0
ZT5147 Biyoteknoloji 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ZT5000 Yüksek Llisans Tezi 0+1 0
ZT5010 Seminer 0+2 0
ZT5020 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0
ZT5022 Organik Süt Sığırı Yetiştiriciliği 3+0 0
ZT5024 Çiftlik Hayvanlarında Davranış 3+0 0
ZT5026 Çiftlik Hayvanlarında Büyüme ve Gelişme 3+0 0
ZT5042 Hayvan Ekolojisi 3+0 0
ZT5062 Hayvancılık Islah Metodları 3+0 0
ZT5082 Çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi 3+0 0
ZT5084 Rasyon Hazırlama 3+0 0
ZT5102 Hayvan Beslenme Uygulamaları İle Çevre Kirliliğinin Azaltılması 3+0 0
ZT5104 Çiftlik Hayvanlarında Beslenmeye Bağlı Metobolik Hastalıklar 3+0 0
ZT5122 Çiftlik Hayvanlarında Refah 3+0 0
ZT5124 Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği 3+0 0
ZT5142 SPSS ile İstatiksel Analizler 3+0 0

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0
ZT5023 Çiftlik Hayvanlarında Fenotipik Değerlendirme Metodları 3+0 0
ZT5025 Organik Et Sığırı Yetiştiriciliği 3+0 0
ZT5043 İstatistiksel Analiz Yöntemleri 3+0 0
ZT5061 Bilimsel Araştırma Teknikleri, Makale Yazımı Etik 3+0 0
ZT5081 Organik Koyun ve Keçi Yetiştiriciliği 3+0 0
ZT5083 Çiftlik Hayvanlarında Üreme 3+0 0
ZT5101 Yem Teknolojisi ve Hijyeni 3+0 0
ZT5105 Et ve Süt Sığırlarının Beslenmesi 3+0 0
ZT5121 Et ve Yumurta Tavuklarının Beslenmesi 3+0 0
ZT5125 Genel ve Moleküler Genetik 3+0 0
ZT5145 Genomik 3+0 0
ZT5147 Biyoteknoloji 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ZT5000 Yüksek Llisans Tezi 0+1 0
ZT5010 Seminer 0+2 0
ZT5020 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0
ZT5022 Organik Süt Sığırı Yetiştiriciliği 3+0 0
ZT5024 Çiftlik Hayvanlarında Davranış 3+0 0
ZT5026 Çiftlik Hayvanlarında Büyüme ve Gelişme 3+0 0
ZT5042 Hayvan Ekolojisi 3+0 0
ZT5062 Hayvancılık Islah Metodları 3+0 0
ZT5082 Çiftlik Hayvanlarında Sürü Yönetimi 3+0 0
ZT5084 Rasyon Hazırlama 3+0 0
ZT5102 Hayvan Beslenme Uygulamaları İle Çevre Kirliliğinin Azaltılması 3+0 0
ZT5104 Çiftlik Hayvanlarında Beslenmeye Bağlı Metobolik Hastalıklar 3+0 0
ZT5122 Çiftlik Hayvanlarında Refah 3+0 0
ZT5124 Kaz ve Ördek Yetiştiriciliği 3+0 0
ZT5142 SPSS ile İstatiksel Analizler 3+0 0