Fen Bilimleri Enstitüsü

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Halil Yolcu

Tarihçe

Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla 2016-2017 Eğitim Öğretim Yılında Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almıştir.

.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ de geçerliliği olay yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

Tarla Bitkileri alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Halil Yolcu Tarla Bitkileri Anabilim Dalı halilyolcu@gumushane.edu.tr 3701
Prof. Dr. Bilge Bahar Tarla Bitkileri Anabilim Dalı bilgebahar@gumushane.edu.tr 3602
Dr. Öğr. Üyesi Abdulveli Sirat Tarla Bitkileri Anabilim Dalı awsirat@gumushane.edu.tr 1846

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
TAB 5011 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları 3+0 0
TAB 5013 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 3+0 0
TAB 5015 Tarla Bitkilerinde Deneme Tekniği ve Özel Araştırma Yönetmeleri 3+0 0
TAB 5017 Tahıllarda Dayanıklılık Islahı 3+0 0
TAB 5019 Silajlık Ürün Yetiştiriciliği ve Silaj Yapımı 3+0 0
TAB 5021 Yem Bitkilerinde Kalite ve Depolama 3+0 0
TAB 5023 Farklı Yem Kaynakları 3+0 0
TAB 5025 Tarla Bitkileri Analiz Metodları 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
TAB 5012 Yemeklik Tane Baklagillerde Kalite Analizleri 3+0 0
TAB 5014 Tahıllarda Kalite Tespit Yöntemleri 3+0 0
TAB 5016 Tarla Bitkilerinde Bitkilerinde Melezleme Tekniği 3+0 0
TAB 5018 Tarla Bitkilerinde Proje Hazırlama ve Değerlendirme 3+0 0
TAB 5020 Tarla Tarımında Münavebe 3+0 0
TAB 5022 Organik ve Konvansiyonel Ürünler 3+0 0
TAB 5024 Yem Bitkileri Değerlendirme Yöntemleri 3+0 0
TAB 5026 Bitkisel Gen Kaynaklarının Muhafazası ve Yönetimi 3+0 0

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
TAB 5011 Türkiye Tarla Tarımının Sorunları 3+0 0
TAB 5013 Bitki Yetiştiriciliğinin Ekolojik Esasları 3+0 0
TAB 5015 Tarla Bitkilerinde Deneme Tekniği ve Özel Araştırma Yönetmeleri 3+0 0
TAB 5017 Tahıllarda Dayanıklılık Islahı 3+0 0
TAB 5019 Silajlık Ürün Yetiştiriciliği ve Silaj Yapımı 3+0 0
TAB 5021 Yem Bitkilerinde Kalite ve Depolama 3+0 0
TAB 5023 Farklı Yem Kaynakları 3+0 0
TAB 5025 Tarla Bitkileri Analiz Metodları 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
TAB 5012 Yemeklik Tane Baklagillerde Kalite Analizleri 3+0 0
TAB 5014 Tahıllarda Kalite Tespit Yöntemleri 3+0 0
TAB 5016 Tarla Bitkilerinde Bitkilerinde Melezleme Tekniği 3+0 0
TAB 5018 Tarla Bitkilerinde Proje Hazırlama ve Değerlendirme 3+0 0
TAB 5020 Tarla Tarımında Münavebe 3+0 0
TAB 5022 Organik ve Konvansiyonel Ürünler 3+0 0
TAB 5024 Yem Bitkileri Değerlendirme Yöntemleri 3+0 0
TAB 5026 Bitkisel Gen Kaynaklarının Muhafazası ve Yönetimi 3+0 0