Fen Bilimleri Enstitüsü

Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı

Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Mehmet Merdan

Tarihçe

Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almış olup, 2015-2016 Eğitim –Öğretim yılından İtibaren öğrenci alımına  başlamıştır.

.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ de geçerliliği olay yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

Matematik  Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Mehmet Merdan Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı mmerdan@gumushane.edu.tr 1952
Prof. Dr. Charyyar Ashyralyyev Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı charyyar@gumushane.edu.tr 1914
Doç. Dr. Ahmet Gökdoğan Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı gokdogan@gumushane.edu.tr 1918
Doç. Dr. Rıdvan Şahin Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı ridvansahin@gumushane.edu.tr 1903
Dr. Öğr. Üyesi Lale Cona Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı lalecona@gumushane.edu.tr 1940
Dr. Öğr. Üyesi Nihan Güngör Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı nihangungor@gumushane.edu.tr 1951
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Dedetürk Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı mutludedeturk@gumushane.edu.tr 1911
Dr. Öğr. Üyesi Sümeyye Gür Mazlum Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı sumeyyegur@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Özkan Bingöl Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı bingolo@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Alperen Eroğlu Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı alperen@ceng.metu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Murat Akpulat Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı muratakpulat@gumushane.edu.tr

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MATM 5023 Özel Tanımlı Fonksiyon ve Dönüşümler 3+0 0
MATM 5025 Reel Analiz 3+0 0
MATM 5041 Adi Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri 3+0 0
MATM 5061 Kısmi Diferensiyel Denklemler Teorisi 3+0 0
MATM 5081 Dallanma ve Kaos 3+0 0
MATM 5101 Matematiksel Modelleme 3+0 0
MATM 5121 Kesir Mertebeli Diferensiyel Denklemler 3+0 0
MATM 5141 Uygulamalı İleri Fonksiyonel Analiz 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MATM 5024 Hilbert Uzayları 3+0 0
MATM 5026 Hilbert Uzaylarında Sonlu Fark Metodu ve Kararlılık Analizi 3+0 0
MATM 5028 Markov Zincirleri 3+0 0
MATM 5030 Matlab ile Matematiksel Problemlerin Çözümü 3+0 0
MATM 5032 Stokastik Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri 3+0 0
MATM 5034 Kesir Mertebeli Türev ve İntegraller 3+0 0

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MATM 5023 Özel Tanımlı Fonksiyon ve Dönüşümler 3+0 0
MATM 5025 Reel Analiz 3+0 0
MATM 5041 Adi Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri 3+0 0
MATM 5061 Kısmi Diferensiyel Denklemler Teorisi 3+0 0
MATM 5081 Dallanma ve Kaos 3+0 0
MATM 5101 Matematiksel Modelleme 3+0 0
MATM 5121 Kesir Mertebeli Diferensiyel Denklemler 3+0 0
MATM 5141 Uygulamalı İleri Fonksiyonel Analiz 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MATM 5024 Hilbert Uzayları 3+0 0
MATM 5026 Hilbert Uzaylarında Sonlu Fark Metodu ve Kararlılık Analizi 3+0 0
MATM 5028 Markov Zincirleri 3+0 0
MATM 5030 Matlab ile Matematiksel Problemlerin Çözümü 3+0 0
MATM 5032 Stokastik Diferensiyel Denklemlerin Sayısal Çözümleri 3+0 0
MATM 5034 Kesir Mertebeli Türev ve İntegraller 3+0 0