Fen Bilimleri Enstitüsü

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz

Tarihçe

Bölümümüz, 3897 sayılı kanunun 19. maddesi ile 03.07.1992 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir. Eğitim-öğretime ise 1994-1995 güz yarıyılından itibaren başlamıştır. 22.05.2008 tarihinde 5765 sayılı kanuna eklenen Ek 98. madde ile Gümüşhane Üniversitesi kurulmuş ve bu tarihten sonra, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır. Buna ek olarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretime de başlanmış olup, bu tarihten itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde devam etmektedir. Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Jeoloji Yüksek Mühendisi veya Jeoloji Yüksek Lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Kabul edilebilir alanlardan lisans diplomasına sahip olmak. Lisansüstü eğitim sınavından (ALES) geçerli puanı (100 üzerinden en az 55) almış olmak.

Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Jeoloji Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.

İstihdam Olanakları

Jeoloji Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Etibank, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile bilgisayar, inşaat gibi değişik mühendislik şirketlerinde çalışabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı dokuz@gumushane.edu.tr 1695
Prof. Dr. Abdullah Kaygusuz Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı akaygusuz@gumushane.edu.tr 1707
Prof. Dr. Ferkan Sipahi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı ferkansipahi@gumushane.edu.tr 1711
Prof. Dr. Çiğdem Saydam Eker Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı csaydam@gumushane.edu.tr 1709
Doç. Dr. Alaaddin Vural Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı vural@gumushane.edu.tr 1713
Doç. Dr. Enver Akaryalı Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı eakaryali@gumushane.edu.tr 1696
Doç. Dr. Selçuk Alemdağ Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı selcuk@gumushane.edu.tr 1699
Doç. Dr. Emre Aydınçakır Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı emre@gumushane.edu.tr 1706
Doç. Dr. Cem Yücel Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı cemyucel@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Serhat Dağ Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı serhatdag@gumushane.edu.tr 1698
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gücer Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı maligucer@gmail.com 1716

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
JLJ5045 Mineral Kimyası Değerlendirmeleri 3+0 0
JLJ5061 Kırıntılı Kayaçlar 3+0 0
JLJ5063 Tortul Havza Jeolojisi 3+0 0
JLJ5065 Yeraltı Yapılarının Değerlendirilmesi ve Yorumlanması 3+0 0
JLJ5081 Kil Mineralojisi ve Tanımlanması 3+0 0
JLJ5085 Volkanik Kayaç Petrolojisi 3+0 0
JLJ5087 Jeokimyada Analitik Uygulamalar 3+0 0
JLJ5101 Silikat Mineralojisi 3+0 0
JLJ5103 Petrokimyasal Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması 3+0 0
JLJ5121 Pontidlerin Jeolojisi 3+0 0
JLJ5125 Kırıntılı Kayaçların Jeokimyası 3+0 0
JLJ5141 Planlama ve Tasarım Aşamasında Mühendislik Jeolojisi 3+0 0
JLJ5143 İleri Kaya Mekaniği 3+0 0
JLJ5161 Maden Yatağı Oluşum Ortamları 3+0 0
JLJ5163 Jeolojide Uzaktan Algılama 3+0 0
JLJ5181 Doğal Oluşan Gazların Jeokimyası 3+0 0
JLJ5185 Stokastik Süreçler 3+0 0
JLJ5187 Jeoteknik Araştırmalarda Jeofizik Yöntemler 3+0 0
JLJ5201 Kaya Şev Mühendisliği 3+0 0
JLJ5203 Kaya Kütle Sınıflama Sistemleri 3+0 0
JLJ5221 Hidrotermal Alterasyon ve Modelleme Teknikleri 3+0 0
JLJ5223 İleri Jeokimyasal Prospeksiyon 3+0 0
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
JLJ5010 Seminer 0+2 0
JLJ5022 Mağmatik Sistemler İçin Jeotermobarometre Hesaplamaları 3+0 0
JLJ5044 Numune Alma,Standardizasyon ve Kalibrasyon 3+0 0
JLJ5062 Derin Deniz Yelpaze Tortulaşması 3+0 0
JLJ5064 Ağır Mineraller 3+0 0
JLJ5068 Petrol Jeokimyası 3+0 0
JLJ5084 Piroklastik Kayaçlar 3+0 0
JLJ5088 Duraylı İzotopların Killerde Kullanılması 3+0 0
JLJ5106 Jeolojide Bilgisayar Destekli Uygulamalar 3+0 0
JLJ5110 Granitoyid Petrolojisi 3+0 0
JLJ5112 İzotop Jeokimyası 3+0 0
JLJ5114 Yitim Zonu Magmatizması 3+0 0
JLJ5122 Yeryuvarı Dinamiği 3+0 0
JLJ5142 Heyelan Duyarlılık Analizleri 3+0 0
JLJ5144 Baraj Jeolojisi 3+0 0
JLJ5162 Endüstriyel ve Enerji Hammaddeleri - Kullanım Alanları 3+0 0
JLJ5164 Maden Yatağı-Jeokimyada Bilgisayar Uygulamaları 3+0 0
JLJ5184 Organik Jeokimyasal Analiz Yöntemleri 3+0 0
JLJ5202 Zemin Şev Duraylılığı 3+0 0
JLJ5204 Heyelan Jeolojisi 3+0 0
JLJ5208 Kaya Şev Mühendisliği 3+0 0
JLJ5222 Plaka Tektoniğine Bağlı Maden Yatakları 3+0 0
JLJ5224 Duraylı İzotopların Maden Yataklarında Kullanılması 3+0 0
JLJ5242 Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü 3+0 0
JLJ5262 Metalik Maden Aramalarında Jeofizik Yöntemler 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
JLJ5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0
JLJ5020 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
JLJ5045 Mineral Kimyası Değerlendirmeleri 3+0 0
JLJ5061 Kırıntılı Kayaçlar 3+0 0
JLJ5063 Tortul Havza Jeolojisi 3+0 0
JLJ5065 Yeraltı Yapılarının Değerlendirilmesi ve Yorumlanması 3+0 0
JLJ5081 Kil Mineralojisi ve Tanımlanması 3+0 0
JLJ5085 Volkanik Kayaç Petrolojisi 3+0 0
JLJ5087 Jeokimyada Analitik Uygulamalar 3+0 0
JLJ5101 Silikat Mineralojisi 3+0 0
JLJ5103 Petrokimyasal Verilerin Değerlendirilmesi ve Yorumlanması 3+0 0
JLJ5121 Pontidlerin Jeolojisi 3+0 0
JLJ5125 Kırıntılı Kayaçların Jeokimyası 3+0 0
JLJ5141 Planlama ve Tasarım Aşamasında Mühendislik Jeolojisi 3+0 0
JLJ5143 İleri Kaya Mekaniği 3+0 0
JLJ5161 Maden Yatağı Oluşum Ortamları 3+0 0
JLJ5163 Jeolojide Uzaktan Algılama 3+0 0
JLJ5181 Doğal Oluşan Gazların Jeokimyası 3+0 0
JLJ5185 Stokastik Süreçler 3+0 0
JLJ5187 Jeoteknik Araştırmalarda Jeofizik Yöntemler 3+0 0
JLJ5201 Kaya Şev Mühendisliği 3+0 0
JLJ5203 Kaya Kütle Sınıflama Sistemleri 3+0 0
JLJ5221 Hidrotermal Alterasyon ve Modelleme Teknikleri 3+0 0
JLJ5223 İleri Jeokimyasal Prospeksiyon 3+0 0
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
JLJ5010 Seminer 0+2 0
JLJ5022 Mağmatik Sistemler İçin Jeotermobarometre Hesaplamaları 3+0 0
JLJ5044 Numune Alma,Standardizasyon ve Kalibrasyon 3+0 0
JLJ5062 Derin Deniz Yelpaze Tortulaşması 3+0 0
JLJ5064 Ağır Mineraller 3+0 0
JLJ5068 Petrol Jeokimyası 3+0 0
JLJ5084 Piroklastik Kayaçlar 3+0 0
JLJ5088 Duraylı İzotopların Killerde Kullanılması 3+0 0
JLJ5106 Jeolojide Bilgisayar Destekli Uygulamalar 3+0 0
JLJ5110 Granitoyid Petrolojisi 3+0 0
JLJ5112 İzotop Jeokimyası 3+0 0
JLJ5114 Yitim Zonu Magmatizması 3+0 0
JLJ5122 Yeryuvarı Dinamiği 3+0 0
JLJ5142 Heyelan Duyarlılık Analizleri 3+0 0
JLJ5144 Baraj Jeolojisi 3+0 0
JLJ5162 Endüstriyel ve Enerji Hammaddeleri - Kullanım Alanları 3+0 0
JLJ5164 Maden Yatağı-Jeokimyada Bilgisayar Uygulamaları 3+0 0
JLJ5184 Organik Jeokimyasal Analiz Yöntemleri 3+0 0
JLJ5202 Zemin Şev Duraylılığı 3+0 0
JLJ5204 Heyelan Jeolojisi 3+0 0
JLJ5208 Kaya Şev Mühendisliği 3+0 0
JLJ5222 Plaka Tektoniğine Bağlı Maden Yatakları 3+0 0
JLJ5224 Duraylı İzotopların Maden Yataklarında Kullanılması 3+0 0
JLJ5242 Radyasyon Dedeksiyonu ve Ölçümü 3+0 0
JLJ5262 Metalik Maden Aramalarında Jeofizik Yöntemler 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
JLJ5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0
JLJ5020 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0