Fen Bilimleri Enstitüsü

Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başoğlu

Giriş
Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı Tezli Yüksek Lisans Programı, değişik disiplinlerden gelen öğrencilere Enerji Sistemleri Mühendisliği konusunda ileri düzeyde eğitim vermeyi hedef almıştır. Enerji Sistemleri Mühendisliği programında kayıtlı öğrencilerin güncel, teknolojik ve bilimsel gelişmelerin ışığı altında ileri teknoloji malzemelerini anlamak, tasarlamak ve uygulamak için gerekli bilgiler ile donatılması amaçlanmıştır. Programın temel amacı, gençlerin analitik düşünme ve uygulama becerilerini geliştirerek, yaptığı gözlemler doğrultusunda bir problemi tanımlayıp çözümü için önermeler yapabilecek yetkinlikte araştırmacılara dönüşümünüsağlamaktır.
Tarihçe
Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek lisans programı 27.06.2018 tarih ve 75850160-104.01.03.01-E.49813 sayılı YÖK kararı ile kurulmuş ve 2018-2019 Güz yarıyılı itibari ile eğitim öğretime başlamıştır. 
Kabul Koşulları
Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.
Üst Kademeye Geçiş
Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ de geçerliliği olay yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.
Mezuniyet Koşulları
Enerji Sistemleri Mühendisliği Yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.
Ölçme ve Değerlendirme
Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır. Bilimsel Hazırlık öğrencilerin değerlendirmesi lisans yönetmeliğine göre yapılır.
 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başoğlu Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı mehmetbasoglu@gumushane.edu.tr 04562331000 - 1653
Prof. Dr. Necati Çelik Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı necati.celik@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa Engin Başoğlu Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı menginbasoglu@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Recep Çakmak Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı rcakmak@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Düzgün Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı ibrahimduzgun@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Talat Özden Enerji Sistemleri Mühendisliği Anabilim Dalı talatozden@gumushane.edu.tr