Fen Bilimleri Enstitüsü

Matematik Anabilim Dalı Doktora

Matematik Anabilim Dalı Doktora

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Rıdvan Şahin

 

Tarihçe

Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla Matematik Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almış olup, 2017-2018 Eğitim –Öğretim yılından İtibaren öğrenci alımına  başlamıştır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, ilgili bir alanda tez hazırlayan ve seçilmiş bir jüri önünde bu tezi başarıyla savunan öğrencilere Matematik alanında doktora diploması verilir.

Kabul Koşulları

Doktora programına başvurularda, başvuran adayların İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans ya da yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında bir programdan lisans yada yüksek lisans derecesi olan öğrencilerden inşaat lisans programında bilimsel hazırlık dönemini tamamlaması istenir. Adayların, ALES’ ten en az 55 ve YDS’ den en az 55 ya da ÖSYM tarafından YDS’ ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 55’e denk gelen bir puan almış olmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları

“Doktora programı” olarak açılacak İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programında doktora derecesi almak için “Gümüşhane Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereği, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecektir.

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Rıdvan Şahin Matematik Anabilim Dalı Doktora ridvansahin@gumushane.edu.tr 1903
Prof. Dr. Mehmet Merdan Matematik Anabilim Dalı Doktora mmerdan@gumushane.edu.tr 1952
Prof. Dr. Charyyar Ashyralyyev Matematik Anabilim Dalı Doktora charyyar@gumushane.edu.tr 1914
Doç. Dr. Ahmet Gökdoğan Matematik Anabilim Dalı Doktora gokdogan@gumushane.edu.tr 1918
Dr. Öğr. Üyesi Lale Cona Matematik Anabilim Dalı Doktora lalecona@gumushane.edu.tr 1940
Dr. Öğr. Üyesi Nihan Güngör Matematik Anabilim Dalı Doktora nihangungor@gumushane.edu.tr 1951
Dr. Öğr. Üyesi Mutlu Dedetürk Matematik Anabilim Dalı Doktora mutludedeturk@gumushane.edu.tr 1911

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MATM 1 İntegral denklemler ve uygulamaları 3+0 10
MATM 2 Banach uzaylarında pozitif operatörler 3+0 10
MATM 3 Ölçüm Teorisi 3+0 10
MATM 4 Matematiksel Modelleme 3+0 10

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MATM 6040 Çok Kriterli Karar Verme Metotları ve Uygulamaları 3+0 10
MATM 6050 Yaklaşım Teorisi 3+0 10

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MATM 1 İntegral denklemler ve uygulamaları 3+0 10
MATM 2 Banach uzaylarında pozitif operatörler 3+0 10
MATM 3 Ölçüm Teorisi 3+0 10
MATM 4 Matematiksel Modelleme 3+0 10

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MATM 6040 Çok Kriterli Karar Verme Metotları ve Uygulamaları 3+0 10
MATM 6050 Yaklaşım Teorisi 3+0 10