Fen Bilimleri Enstitüsü

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz

Tarihçe

Bölümümüz, 3897 sayılı kanunun 19. maddesi ile 03.07.1992 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi'ne bağlı olarak kurulan Gümüşhane Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir. Eğitim-öğretime ise 1994-1995 güz yarıyılından itibaren başlamıştır. 22.05.2008 tarihinde 5765 sayılı kanuna eklenen Ek 98. madde ile Gümüşhane Üniversitesi kurulmuş ve bu tarihten sonra, Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır. Buna ek olarak 2009-2010 eğitim-öğretim yılında ikinci öğretime de başlanmış olup, bu tarihten itibaren birinci ve ikinci öğretim şeklinde devam etmektedir. Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Jeoloji Doktora diploması verilir.

Kabul Koşulları

Doktora programına başvurularda, başvuran adayların Jeoloji Mühendisliği Bölümü lisans ya da yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında bir programdan lisans yada yüksek lisans derecesi olan öğrencilerden jeoloji lisans programında bilimsel hazırlık dönemini tamamlaması istenir. Adayların, ALES’ ten en az 55 ve YDS’ den en az 55 ya da ÖSYM tarafından YDS’ ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 55’e denk gelen bir puan almış olmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları

“Doktora programı” olarak açılacak Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programında doktora derecesi almak için “Gümüşhane Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereği, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecektir.

İstihdam Olanakları

Jeoloji Mühendisleri kamu ve özel sektörde görev yapmaktadır. Maden Tetkik Arama Enstitüsü, Devlet Su İşleri, Türkiye Kömür İşletmeleri, Etibank, İller Bankası Genel Müdürlüğü, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, İl Özel İdareleri, Belediyeler, Bayındırlık, Etibank, Çimento fabrikaları ve Üniversitelerde; özel sektörde ise madencilik ve petrol şirketleri, zemin etüdü ve sondaj şirketleri ile bilgisayar, inşaat gibi değişik mühendislik şirketlerinde çalışabilirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA ve BB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora dokuz@gumushane.edu.tr 04562331000 - 1695
Prof. Dr. Abdullah Kaygusuz Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora akaygusuz@gumushane.edu.tr
Prof. Dr. Ferkan Sipahi Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora ferkansipahi@gumushane.edu.tr
Prof. Dr. Çiğdem Saydam Eker Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora csaydam@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Alaaddin Vural Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora vural@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Enver Akaryalı Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora eakaryali@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Selçuk Alemdağ Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora selcuk@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Emre Aydınçakır Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora emre@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Cem Yücel Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora cemyucel@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Serhat Dağ Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora serhatdag@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Ali Gücer Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora maligucer@gmail.com

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
JLJ 6021 Jeokronoloji ve uygulamaları 3+0 0
JLJ 6023 Metabazit ve Metapelitlerde Düşük Dereceli Metamorfizma 3+0 0
JLJ 6025 MAGMATİZMA 3+0 0
JLJ 6027 Maden Oluşturucu Süreçler ve Maden Yatakları 3+0 0
JLJ 6029 Kırıntılı Kayaçlarda Provenans Analizi 3+0 0
JLJ 6031 Kayaçlarda Alterasyon Mineralojisi 3+0 0
JLJ 6033 Güncel Tortu Jeokimyası 3+0 0
JLJ 6035 Epitermal Maden YAtakları 3+0 0

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
JLJ 6021 Jeokronoloji ve uygulamaları 3+0 0
JLJ 6023 Metabazit ve Metapelitlerde Düşük Dereceli Metamorfizma 3+0 0
JLJ 6025 MAGMATİZMA 3+0 0
JLJ 6027 Maden Oluşturucu Süreçler ve Maden Yatakları 3+0 0
JLJ 6029 Kırıntılı Kayaçlarda Provenans Analizi 3+0 0
JLJ 6031 Kayaçlarda Alterasyon Mineralojisi 3+0 0
JLJ 6033 Güncel Tortu Jeokimyası 3+0 0
JLJ 6035 Epitermal Maden YAtakları 3+0 0