Fen Bilimleri Enstitüsü

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Çullu

Tarihçe

1994-1995 eğitim-öğretim yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi Gümüşhane Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği adı altında hizmete başlayan İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2008 yılından itibaren yeni kurulan Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesine dahil edilmiştir. İnşaat Mühendisliği Bölümü; Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma ve Yapı Anabilim Dallarından oluşmaktadır. Bölümde 2009 yılı itibariyle lisans düzeyinde II. Öğretim programı açılmıştır. Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü’nün 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanununa tabii olarak kurulmasıyla İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almıştır.

Kazanılan Derece

Bölümün ya da ilişkili olan diğer bölümlerin lisansüstü programlarında mevcut olan derslerden en az 21 kredilik ders alan ve tümünü başarıyla tamamlayan, 4.00 üzerinden en az 3.00 ağırlıklı not ortalaması elde eden, ilgili bir alanda tez hazırlayan ve seçilmiş bir jüri önünde bu tezi başarıyla savunan öğrencilere İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ alanında doktora diploması verilir.

Kabul Koşulları

Doktora programına başvurularda, başvuran adayların İnşaat Mühendisliği Bölümü lisans ya da yüksek lisans mezunu olmaları gerekmektedir. Bu programlar dışında bir programdan lisans yada yüksek lisans derecesi olan öğrencilerden inşaat lisans programında bilimsel hazırlık dönemini tamamlaması istenir. Adayların, ALES’ ten en az 55 ve YDS’ den en az 55 ya da ÖSYM tarafından YDS’ ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 55’e denk gelen bir puan almış olmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları

“Doktora programı” olarak açılacak İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora programında doktora derecesi almak için “Gümüşhane Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereği, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecektir.

İstihdam Olanakları

Mezunlar üniversitelerde akademisyen, kamu ve özel sektörde yönetici olarak görev alabilmektedirler.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Şükrü Yetgin İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora syetgin@gumushane.edu.tr
Prof. Dr. Salim Serkan Nas İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora serkannas@gumushane.edu.tr
Prof. Dr. Özlem Çavdar İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora ozlemcavdar@gumushane.edu.tr
Prof. Dr. Tufan Çakır İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora tcakir@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa Çullu İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora mcullu@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Ertekin Öztekin İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora ertekinoztekin@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emine Çoruh İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora eminecoruh@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emre Özyurt İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora emre.ozyurt@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Osman Kara İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora osmankara@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Rahim Şibil İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora rahimsibil@gumushane.edu.tr

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
INS Akarsu Düzenlemeleri ve Türbülans 3+0 10
INS2 Sonlu Elemanlar Yöntemi 3+0 10
INS3 Soğukta Form Verilmiş Çelik Elemanların Tasarımı 3+0 10
INS4 Boru Şekilli Çelik Yapıların Tasarımı 3+0 10
INS5 Geoteknik Deprem Mühendisliği 3+0 10
INS6 Ulaştırma Planlaması 3+0 10
INS7 Yapay Polimerlerin Özel Nitelikleri 3+0 10

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
INS1 İnşaat Mühendisliğinde ANSYS Uygulamaları 3+0 10

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
INS Akarsu Düzenlemeleri ve Türbülans 3+0 10
INS2 Sonlu Elemanlar Yöntemi 3+0 10
INS3 Soğukta Form Verilmiş Çelik Elemanların Tasarımı 3+0 10
INS4 Boru Şekilli Çelik Yapıların Tasarımı 3+0 10
INS5 Geoteknik Deprem Mühendisliği 3+0 10
INS6 Ulaştırma Planlaması 3+0 10
INS7 Yapay Polimerlerin Özel Nitelikleri 3+0 10

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
INS1 İnşaat Mühendisliğinde ANSYS Uygulamaları 3+0 10