Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora

Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi Kağan Kılınç

 

Tarihçe

Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla Biyoteknoloji Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almış olup, 2015-2016 Eğitim –Öğretim yılından İtibaren öğrenci alımına başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı Başarı ile tamamlayan öğrenciye Biyoteknoloji Doktora diploması verilir.

Kabul Koşulları

Doktora programına başvurularda, başvuran adayların ilanda belirtilen alanlarda lisans (4 üzerinden 3 ortalama) mezunu olmak, yüksek lisans ya da doktora yapmış olmaları gerekir. Bu programlar dışında bir programdan lisans yada yüksek lisans derecesi olan öğrencilerden jeoloji lisans programında bilimsel hazırlık dönemini tamamlaması istenir. Adayların, ALES’ ten en az 55 ve YDS’ den en az 55 ya da ÖSYM tarafından YDS’ ye eşdeğer kabul edilen diğer yabancı dil sınavlarından en az 55’e denk gelen bir puan almış olmaları gerekir.

Mezuniyet Koşulları

“Doktora programı” olarak açılacak Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora programında doktora derecesi almak için “Gümüşhane Üniversitesi Lisans Üstü Eğitim Öğretim Yönetmeliği” gereği, tezli yüksek lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için toplam 21 krediden az olmamak koşuluyla en az yedi adet ders, yeterlik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından, lisans derecesi ile kabul edilen öğrenciler için ise toplam 42 krediden az olmamak koşuluyla en az on dört adet ders, seminer, yeterlilik sınavı, tez önerisi ve tez çalışmasından oluşur. Seminer dersi ve tez çalışması kredisiz olup, başarılı veya başarısız olarak değerlendirilecektir.

İstihdam Olanakları

Biyoteknoloji mezunları ilaç, tarım, genetik, moleküler biyoloji, medikal biyoteknoloji gibi çok farklı alanda pek çok özel ve kamu şirketinde çalışma imkanına sahiptir. Aynı zamanda kazanımlarını kendi alanlarında çeşitlendirerek uygulama imkanlarına ve üniversitelerde araştırmacı olarak çalışma olanağına sahiptirler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA ve BB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Kağan Kılınç Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora kagankilinc@gumushane.edu.tr 04562331000 - 1849
Prof. Dr. İsmet Sezer Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora isezer@gumushane.edu.tr 1606
Prof. Dr. Huri İlyasoğlu Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora hilyasoglu@gumushane.edu.tr 3817
Doç. Dr. Cemalettin Baltacı Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora cbaltaci11@gumushane.edu.tr 1731
Prof. Dr. Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora beyzasarikaya@gumushane.edu.tr 1863
Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora eesukuroglu@gumushane.edu.tr 1642
Dr. Öğr. Üyesi Engin Gündoğdu Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora engingundogdu@gumushane.edu.tr 1855
Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Nuri Ural Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora m.nuriural@gumushane.edu.tr 1072
Dr. Öğr. Üyesi Nuri Güleşci Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora nurigulesci@gumushane.edu.tr 3803
Dr. Öğr. Üyesi Nesibe Arslan Burnaz Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora nesibeburnaz@gumushane.edu.tr 3804
Dr. Öğr. Üyesi Sevil Cengiz Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora sevil_cengiz@gumushane.edu.tr 3830
Dr. Öğr. Üyesi Nurçin Küçük Kent Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora nurcinkucuk@gumushane.edu.tr 3839

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
BYT 6081 Mutasyonlar ve Analiz Yöntemleri 3+0 10
BYT 6351 GEB Soyut Sistemlerden Yapay Zekaya 3+0 10
BYT 6361 Nöromorfik Sistemleri 3+0 10
BYT 6371 Mikro Elektro Mekanik Sistemleri 3+0 10

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
BYT 6022 İleri Biyoteknoloji 3+0 10
BYT 6036 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 3+0 10
BYT 6038 Biyoteknolojik Organik Bileşenlerin Yapı Aydınlatma Teknikleri 3+0 10
BYT 6040 Nanoteknolojide Güncel Konular 3+0 10
BYT 6042 Çip Üstü Labaratuvar 3+0 10
BYT 6044 Biyo-Esinli Yapay Öğrenme 3+0 10

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
BYT 6081 Mutasyonlar ve Analiz Yöntemleri 3+0 10
BYT 6351 GEB Soyut Sistemlerden Yapay Zekaya 3+0 10
BYT 6361 Nöromorfik Sistemleri 3+0 10
BYT 6371 Mikro Elektro Mekanik Sistemleri 3+0 10

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
BYT 6022 İleri Biyoteknoloji 3+0 10
BYT 6036 Serbest Radikaller ve Antioksidanlar 3+0 10
BYT 6038 Biyoteknolojik Organik Bileşenlerin Yapı Aydınlatma Teknikleri 3+0 10
BYT 6040 Nanoteknolojide Güncel Konular 3+0 10
BYT 6042 Çip Üstü Labaratuvar 3+0 10
BYT 6044 Biyo-Esinli Yapay Öğrenme 3+0 10