Fen Bilimleri Enstitüsü

Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Selim Şen

Tarihçe

Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla  Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almış olup, 2013-2014 Eğitim –Öğretim yılından İtibaren öğrenci alımına  başlamıştır.

.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ de geçerliliği olay yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

Ormancılık ve Çevre Bilimleri alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CC derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.0 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB, CB ve CC harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Selim Şen Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı selimsen@gumushane.edu.tr 04562331000 - 2932
Prof. Dr. Günay Çakır Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı gcakir@gumushane.edu.tr 2933
Prof. Dr. Duygu Özdeş Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı duyguozdes@gumushane.edu.tr 2902
Doç. Dr. Kemal Kurt Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı kemalkurt@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yener Top Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı yenertop@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Selim Karahan Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı selimkarahan@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Osman Komut Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı osmankomut@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Bahar Dinç Durmaz Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı bahardinc@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Engin Güvendi Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı eguvendi28@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Öz Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı mehmetoz@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Murat Kıranşan Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı murat.kiransan@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Fatma Nil Azeri Topaloğlu Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı nazeri@gumushane.edu.tr

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ORÇE 5039 Üç Boyutlu Modelleme ve Mekan Tasarımı 3+0 0
ORÇE 5323 Nanoteknoloji ve Çevresel Uygulamalar 0+0 0
ORÇE5021 Modelleme Teknikleri ve Çevresel Uygulamalar 3+0 0
ORÇE5023 Uzaktan Algılama ve Sayısal Görüntü İşleme 3+0 0
ORÇE5041 Türkiye'nin Odun Dışı Orman Ürünleri 3+0 0
ORÇE5043 Çevre Dostu Biyo-Yakıt Teknolojisi 3+0 0
ORÇE5045 Ahşabın Korunması ve Restorasyonu 3+0 0
ORÇE5061 Orman Ürünleri Endüstrisinde Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi 3+0 0
ORÇE5063 Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Yönetimi 3+0 0
ORÇE5081 İleri Organik Kimya 3+0 0
ORÇE5083 Uçucu Yağlar 3+0 0
ORÇE5101 Orman Ürünlerinde Ensrümantal Analiz Metodları 3+0 0
ORÇE5103 Kimyanın Temel İlkeleri 3+0 0
ORÇE5121 Emprenyeli Ahşabın Geri Dönüşümü 3+0 0
ORÇE5123 Odunu Tahrip Eden Böcekler ve Deniz Zararlıları 3+0 0
ORÇE5125 Orman Ürünlerinin Termik Özellikleri ve Analiz Metotları 3+0 0
ORÇE5141 Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi 3+0 0
ORÇE5143 Kağıt Hamuru Endüstrisi 3+0 0
ORÇE5161 Numunelerin Analize Hazırlanması 3+0 0
ORÇE5163 Ağır Metal Analizleri 3+0 0
ORÇE5165 Hava Kirliliği ve Kontrolü 3+0 0
ORÇE5181 Toprak Kirliliği ve Kontrolü 3+0 0
ORÇE5201 Taksonominin Genel Prensipleri 3+0 0
ORÇE5203 Böcek Fizyolojisi 3+0 0
ORÇE5221 Ekolojik Yaklaşımla Biyocoğrafya 3+0 0
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ORÇE5010 Seminer 0+2 0
ORÇE 5210 Orman Ağaçlarında Stres Fizyolojisi 0+0 0
ORÇE 5212 Soğanlı Bitkilerde (Geofitlerde) Üretim Teknikleri 0+0 0
ORÇE 5222 Bilgisayar Destekli Üretim Teknolojileri 3+0 0
ORÇE5022 Orman Fonksiyonları ve Amaç Saptaması 3+0 0
ORÇE5024 Orman Ekosistem Amenajmanı 3+0 0
ORÇE5042 Bitki Ekstraksiyonu ve Analiz Yöntemleri 3+0 0
ORÇE5044 Alternatif Enerji Kaynakları 3+0 0
ORÇE5062 Endüstriyel Ekoloji Orman Ürünleri Endüstrisi 3+0 0
ORÇE5064 Orman Ürünleri Endüstrisinde Bakım ve Planlama 3+0 0
ORÇE5082 Aromatik Bileşikler 3+0 0
ORÇE5084 Selüloz ve Türevleri Kimyası 3+0 0
ORÇE5086 Kağıt Endristisi ve Çevresel Etkisi 3+0 0
ORÇE5102 Kromotografik Yöntemler 3+0 0
ORÇE5104 Laboratuar Teknikleri 3+0 0
ORÇE5122 Bitkisel Atıklardan Kültür Mantarı Üretimi 3+0 0
ORÇE5124 Odun ve Kabuk Ekstraktları 3+0 0
ORÇE5142 Kağıt Üretim Teknolojisi 3+0 0
ORÇE5144 Kağıt Kimyasalları 3+0 0
ORÇE5162 Adsorbanlar ve Biyoadsorbanlar 3+0 0
ORÇE5164 Su Kalitesi ve Atık Su Arıtımı 3+0 0
ORÇE5182 Türkiye'nin Çevre Sorunları 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ORÇE5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0
ORÇE5020 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ORÇE5180 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0
ORÇE5200 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ORÇE 5039 Üç Boyutlu Modelleme ve Mekan Tasarımı 3+0 0
ORÇE 5323 Nanoteknoloji ve Çevresel Uygulamalar 0+0 0
ORÇE5021 Modelleme Teknikleri ve Çevresel Uygulamalar 3+0 0
ORÇE5023 Uzaktan Algılama ve Sayısal Görüntü İşleme 3+0 0
ORÇE5041 Türkiye'nin Odun Dışı Orman Ürünleri 3+0 0
ORÇE5043 Çevre Dostu Biyo-Yakıt Teknolojisi 3+0 0
ORÇE5045 Ahşabın Korunması ve Restorasyonu 3+0 0
ORÇE5061 Orman Ürünleri Endüstrisinde Yatırım Projelerinin Değerlendirilmesi 3+0 0
ORÇE5063 Orman Ürünleri Endüstrisinde Kalite Yönetimi 3+0 0
ORÇE5081 İleri Organik Kimya 3+0 0
ORÇE5083 Uçucu Yağlar 3+0 0
ORÇE5101 Orman Ürünlerinde Ensrümantal Analiz Metodları 3+0 0
ORÇE5103 Kimyanın Temel İlkeleri 3+0 0
ORÇE5121 Emprenyeli Ahşabın Geri Dönüşümü 3+0 0
ORÇE5123 Odunu Tahrip Eden Böcekler ve Deniz Zararlıları 3+0 0
ORÇE5125 Orman Ürünlerinin Termik Özellikleri ve Analiz Metotları 3+0 0
ORÇE5141 Atık Kağıt Geri Dönüşüm Teknolojisi 3+0 0
ORÇE5143 Kağıt Hamuru Endüstrisi 3+0 0
ORÇE5161 Numunelerin Analize Hazırlanması 3+0 0
ORÇE5163 Ağır Metal Analizleri 3+0 0
ORÇE5165 Hava Kirliliği ve Kontrolü 3+0 0
ORÇE5181 Toprak Kirliliği ve Kontrolü 3+0 0
ORÇE5201 Taksonominin Genel Prensipleri 3+0 0
ORÇE5203 Böcek Fizyolojisi 3+0 0
ORÇE5221 Ekolojik Yaklaşımla Biyocoğrafya 3+0 0
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ORÇE5010 Seminer 0+2 0
ORÇE 5210 Orman Ağaçlarında Stres Fizyolojisi 0+0 0
ORÇE 5212 Soğanlı Bitkilerde (Geofitlerde) Üretim Teknikleri 0+0 0
ORÇE 5222 Bilgisayar Destekli Üretim Teknolojileri 3+0 0
ORÇE5022 Orman Fonksiyonları ve Amaç Saptaması 3+0 0
ORÇE5024 Orman Ekosistem Amenajmanı 3+0 0
ORÇE5042 Bitki Ekstraksiyonu ve Analiz Yöntemleri 3+0 0
ORÇE5044 Alternatif Enerji Kaynakları 3+0 0
ORÇE5062 Endüstriyel Ekoloji Orman Ürünleri Endüstrisi 3+0 0
ORÇE5064 Orman Ürünleri Endüstrisinde Bakım ve Planlama 3+0 0
ORÇE5082 Aromatik Bileşikler 3+0 0
ORÇE5084 Selüloz ve Türevleri Kimyası 3+0 0
ORÇE5086 Kağıt Endristisi ve Çevresel Etkisi 3+0 0
ORÇE5102 Kromotografik Yöntemler 3+0 0
ORÇE5104 Laboratuar Teknikleri 3+0 0
ORÇE5122 Bitkisel Atıklardan Kültür Mantarı Üretimi 3+0 0
ORÇE5124 Odun ve Kabuk Ekstraktları 3+0 0
ORÇE5142 Kağıt Üretim Teknolojisi 3+0 0
ORÇE5144 Kağıt Kimyasalları 3+0 0
ORÇE5162 Adsorbanlar ve Biyoadsorbanlar 3+0 0
ORÇE5164 Su Kalitesi ve Atık Su Arıtımı 3+0 0
ORÇE5182 Türkiye'nin Çevre Sorunları 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ORÇE5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0
ORÇE5020 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0

4. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ORÇE5180 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0
ORÇE5200 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0