Fen Bilimleri Enstitüsü

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu

Tarihçe

Bölümümüz, 3837 sayılı kanunun 19. Maddesi ile 03.07.1992 tarihinde Karadeniz Teknik Üniversitesi’ne bağlı olarak kurulan ve Gümüşhane Mühendislik Fakültesi’nin kuruluş kanununda yer alan beş bölümden birisidir. Ancak, Makine Mühendisliği Bölümü’ne ilk akademik kadro alımı 22.08.2008 tarihli 5765 sayılı kanuna eklenen Ek 98. madde ile kurulan Gümüşhane Üniversitesi bünyesinde 2009 yılında gerçekleştirilmiş ve Makine Mühendisliği Bölümü bu tarihten sonra Gümüşhane Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’ne bağlanmıştır. Bölümümüz, 2009-2010 Eğitim-Öğretim yılında birinci ve ikinci öğretim şeklinde Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır. Makine Mühendisliği Anabilim Dalı, 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulan Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde 2010-2011 Eğitim-Öğretim yılından itibaren yer almış ve Yüksek Lisans düzeyinde eğitim-öğretim faaliyetine başlamıştır.

Kazanılan Derece

Programı başarıyla tamamlayan öğrencilere Makine Yüksek Mühendisi veya Makine Yüksek Lisans diploması verilir.

Kabul Koşulları

Kabul edilebilir alanlardan lisans diplomasına sahip olmak. Lisansüstü eğitim sınavından (ALES) geçerli puanı (100 üzerinden en az 55) almış olmak.

Üst Kademeye Geçiş

Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar lisansüstü (yüksek lisans ve doktora) programlarda öğrenim görebilirler.

Mezuniyet Koşulları

Makine Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.

İstihdam Olanakları

Makine Mühendisliği Bölümü mezunları kamu ve özel sektörde pek çok alanda istihdam edilmektedir. Makine Mühendisliği Bölümü mezunlarının çalışabileceği başlıca alanlar arasında üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer kamu kurumları, makine imalat sanayi, otomotiv ve yan sanayi, çelik üretim ve döküm sanayi, sıhhi tesisat ve doğal gaz sistemleri tasarım ve imalatı, ısıtma ve soğutma sistemleri tasarım ve işletmeciliği, fabrika bakım sistemleri, otomasyon ve kontrol sistemleri, tasarım ve imalatı, gıda endüstrisi, projelendirme ve danışmanlık hizmetleri, enerji sektörü, tekstil sektörü, inşaat sektörü, ordu ve savunma sanayi, ziraat makineleri, güç santralleri, havacılık endüstrisi yer almaktadır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu Makine Mühendisliği Anabilim Dalı eesukuroglu@gumushane.edu.tr 04562331000 - 1642
Prof. Dr. İsmet Sezer Makine Mühendisliği Anabilim Dalı isezer@gumushane.edu.tr 1606
Dr. Öğr. Üyesi Selahattin Budak Makine Mühendisliği Anabilim Dalı sbudak@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Filiz Karabudak Makine Mühendisliği Anabilim Dalı filizkarabudak@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Zeki Azaklı Makine Mühendisliği Anabilim Dalı zekiazakli@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Meryem Terhan Makine Mühendisliği Anabilim Dalı meryem.terhan@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Faruk Ünker Makine Mühendisliği Anabilim Dalı farukunker@gumushane.edu.tr

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MAK5021 İleri Akışkanlar Dinamiği 3+0 0
MAK5023 İleri Mühendislik Termodinamiği 3+0 0
MAK5041 Isı İletimi 3+0 0
MAK5043 Akışkanlar Dinamiği Isı Geçişinde Sayısal Yöntemler 3+0 0
MAK5061 Enerji Dönüşüm Sistemleri 3+0 0
MAK5063 İçten Yanmalı Motorlarda Deneysel Yöntemler 3+0 0
MAK5081 Isı ve Kütle Transferi 3+0 0
MAK5083 Enerji Etkin Bina Tasarımı 3+0 0
MAK5101 Araştırma Teknikleri 3+0 0
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MAK5010 Seminer 0+2 0
MAK5022 İleri Mühendislik Matematiği 3+0 0
MAK5024 Rüzgar Enerjisi ve Dönüştürme Teknolojileri 3+0 0
MAK5042 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferinde Deneysel Yöntemler 3+0 0
MAK5044 Aktif Güneş Enerjisi Sistemleri 3+0 0
MAK5062 Ekserji Analizi 3+0 0
MAK5064 İçten Yanmalı Motor Çevrimlerinin Termodinamik Modelleri 3+0 0
MAK5082 Taşınımla Isı Geçişi 3+0 0
MAK5084 Boyut Analizi ve Benzerlik 3+0 0
MAK5102 Araştırmada Etik ve Rapor Yazma 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0
MAK5060 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MAK5021 İleri Akışkanlar Dinamiği 3+0 0
MAK5023 İleri Mühendislik Termodinamiği 3+0 0
MAK5041 Isı İletimi 3+0 0
MAK5043 Akışkanlar Dinamiği Isı Geçişinde Sayısal Yöntemler 3+0 0
MAK5061 Enerji Dönüşüm Sistemleri 3+0 0
MAK5063 İçten Yanmalı Motorlarda Deneysel Yöntemler 3+0 0
MAK5081 Isı ve Kütle Transferi 3+0 0
MAK5083 Enerji Etkin Bina Tasarımı 3+0 0
MAK5101 Araştırma Teknikleri 3+0 0
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MAK5010 Seminer 0+2 0
MAK5022 İleri Mühendislik Matematiği 3+0 0
MAK5024 Rüzgar Enerjisi ve Dönüştürme Teknolojileri 3+0 0
MAK5042 Akışkanlar Mekaniği ve Isı Transferinde Deneysel Yöntemler 3+0 0
MAK5044 Aktif Güneş Enerjisi Sistemleri 3+0 0
MAK5062 Ekserji Analizi 3+0 0
MAK5064 İçten Yanmalı Motor Çevrimlerinin Termodinamik Modelleri 3+0 0
MAK5082 Taşınımla Isı Geçişi 3+0 0
MAK5084 Boyut Analizi ve Benzerlik 3+0 0
MAK5102 Araştırmada Etik ve Rapor Yazma 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
MAK5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0
MAK5060 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0