Fen Bilimleri Enstitüsü

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Elif Çelenk Kaya

Tarihçe

Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla 2016-201 Eğitim Öğretim Yılında İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almıştir.

.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ de geçerliliği olay yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulla

İş Sağlığı ve Güvenliği  alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır

 

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Elif Çelenk Kaya İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı elifckaya@gumushane.edu.tr 04562331000 - 3816
Prof. Dr. Necati Çelik İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı necati.celik@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Nilgün Ulutaşdemir İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı nilgun.ulutasdemir@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı eesukuroglu@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Aydın Kıvanç İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı aydinkivanc@gumushane.edu.tr 3854
Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Çavuşoğlu İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı cavusoglu@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Osman Kara İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı osmankara@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Mustafa Kahraman İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı kahraman@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Talat Özden İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı talatozden@gumushane.edu.tr 1657

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
İSG 5001 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 3+0 5
İSG 5003 Araştırma Yöntemleri 3+0 5
İSG 5005 Endüstride Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3+0 5
İSG 5007 Endüstride Acil Durum Yönetimi 3+0 5
İSG 5009 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları 3+0 5
İSG 5011 Elektrik Kaynaklı Tehlikeler ve Korunma Yöntemleri 3+0 5
İSG 5013 Hasta ve Çalışan Güvenliği 3+0 5
İSG 5015 Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0 5
İSG 5017 Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0 5
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
İSG 5002 İş Hukuku 3+0 5
İSG 5004 Psiko-Sosyal Risk Etmenleri 3+0 5
İSG 5006 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0 5
İSG 5008 Güvenlik İşaretleri ve Kişisel Koruyucu Donanımlar 3+0 5
İSG 5010 İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0 5
İSG 5012 Patlayıcı Ortamlar ve Patlamadan Korunma 3+0 5
İSG 5014 İş Ekipmanları ve İş Güvenliği 3+0 5
İSG 5016 Endüstride Kimya Laboratuar Güvenliği 3+0 5
SEC102 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
İSG 5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
İSG 5001 İş Sağlığı ve Güvenliğine Genel Bakış ve Güvenlik Kültürü 3+0 5
İSG 5003 Araştırma Yöntemleri 3+0 5
İSG 5005 Endüstride Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim Sistemleri 3+0 5
İSG 5007 Endüstride Acil Durum Yönetimi 3+0 5
İSG 5009 Sağlık Gözetimi ve Meslek Hastalıkları 3+0 5
İSG 5011 Elektrik Kaynaklı Tehlikeler ve Korunma Yöntemleri 3+0 5
İSG 5013 Hasta ve Çalışan Güvenliği 3+0 5
İSG 5015 Tekstil Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0 5
İSG 5017 Madencilikte İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0 5
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
İSG 5002 İş Hukuku 3+0 5
İSG 5004 Psiko-Sosyal Risk Etmenleri 3+0 5
İSG 5006 İş Ekipmanlarının Tasarım, İmalat ve Kullanımında İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0 5
İSG 5008 Güvenlik İşaretleri ve Kişisel Koruyucu Donanımlar 3+0 5
İSG 5010 İnşaat Sektöründe İş Sağlığı ve Güvenliği 3+0 5
İSG 5012 Patlayıcı Ortamlar ve Patlamadan Korunma 3+0 5
İSG 5014 İş Ekipmanları ve İş Güvenliği 3+0 5
İSG 5016 Endüstride Kimya Laboratuar Güvenliği 3+0 5
SEC102 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
İSG 5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0