Fen Bilimleri Enstitüsü

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Mustafa Çullu

Telefon: 0 456 233 75 43

Fax: 0 456 233 7567

Tarihçe

1994-1995 eğitim-öğretim yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği adı altında hizmete başlayan İnşaat Mühendisliği Bölümü, 2008 yılından itibaren yeni kurulan Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesine dahil edilmiştir. İnşaat Mühendisliği Bölümü, Geoteknik, Hidrolik, Mekanik, Ulaştırma, ve Yapı Anabilim Dalları’ndan oluşmaktadır.15 yıllık bir eğitim-öğretim geçmişi olan bölümde, 2009 yılı itibariyle lisans düzeyinde II. Öğretim programı açılmıştır. Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar İnşaat Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olurlar.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ de geçerliliği olay yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

İnşaat Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.

İstihdam Olanakları

İnşaat Yüksek Mühendisleri, kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir. İnşaat Yüksek Mühendislerinin çalışabileceği başlıca alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer kamu kurumları, belediyeler, projelendirme ve danışmanlık hizmetleri, özel şirketler, yapı denetim firmaları, müteahhitlik, havacılık endüstrisi, enerji sektörü, inşaat ve çevre mühendisliği ortak uygulamaları, çelik imalatı ve uygulamaları, yapı malzemeleri üretim ve uygulama alanları, deprem mühendisliği, kıyı-liman yapıları işletmeleri, gemi imalatı sektörü, otomotiv ve yan sanayi, sıhhi tesisat ve doğal gaz sistemleri tasarım ve imalatı, otomasyon ve kontrol sistemleri tasarım ve imalatı, ordu ve savunma sanayi, güç santralleri.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. Şükrü Yetgin İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı syetgin@gumushane.edu.tr 04562331000 - 1628
Prof. Dr. Salim Serkan Nas İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı serkannas@gumushane.edu.tr 1643
Prof. Dr. Özlem Çavdar İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı ozlemcavdar@gumushane.edu.tr 1627
Prof. Dr. Tufan Çakır İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı tcakir@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Mustafa Çullu İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı mcullu@gumushane.edu.tr 1623
Doç. Dr. Ertekin Öztekin İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı ertekinoztekin@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Emre Özyurt İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı emre.ozyurt@gumushane.edu.tr 1693-3997
Dr. Öğr. Üyesi Osman Kara İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı osmankara@gumushane.edu.tr 1636
Dr. Öğr. Üyesi Emine Çoruh İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı eminecoruh@gumushane.edu.tr 1622
Dr. Öğr. Üyesi Onur Araz İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı onuraraz@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Ayşegül Güneş Seferoğlu İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı agseferoglu@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Rahim Şibil İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı rahimsibil@gumushane.edu.tr

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
INS5023 Deprem Mühendisliği 3+0 0
INS5025 Toprak Basınçları ve Dayanma Yapıları 3+0 0
INS5027 Zeminlerin Mühendislik Özellikleri 3+0 0
INS5041 Su Kaynakları Enerji Üretimi 3+0 0
INS5045 Kıyı Hidrodinamiği 3+0 0
INS5061 Atıksu Arıtma Teknolojisi 3+0 0
INS5063 Atıksu İleri Arıtma Teknolojisi 3+0 0
INS5067 Su Arıtma Yapıları 3+0 0
INS5069 Çevre Sistemleri 3+0 0
INS5081 Elastisite Teorisi 3+0 0
INS5083 Mühendislik Matematiği 3+0 0
INS5085 Deneysel Zemin Mekaniği 3+0 0
INS5101 Betonda Nitelik Güvencesi 3+0 0
INS5103 Beton Üzerindeki Çevre Etkileri 3+0 0
INS5125 Çimento ve Betonda Mineral ve Kimyasal Katkılar 3+0 0
INS5127 Yapılarda Yalıtımın Esasları ve Uygulamları 3+0 0
INS5141 Yapı Sistemlerinin Çözümünde Matris Yöntemler 3+0 0
INS5145 Deprem Hesabında Dinamik Yöntemler 3+0 0
INS5161 Yapay Sinir Ağları ve Mühendislik Uygulamaları 3+0 0
INS5203 Uygulamalı Matematik 3+0 0
INS5221 Hidrolojide İstatistiksel Yöntemler 3+0 0
INS5225 Hidrolojik Verilerin Regresyon Analizi 3+0 0
INS5241 Yapılarda Deney Tasarımı 3+0 0
INS5243 Beton Davranışları 3+0 0
INS5261 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 9001 3+0 0
INS5263 İleri Beton Teknolojileri 3+0 0
INS5281 Monte Carlo Yöntemi 3+0 0
INS5361 Uygulamalı Matematik 3+0 0
INS5383 Bitümlü Bağlayıcı Malzemeler 3+0 0
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
INS5010 Seminer 0+2 0
INS5022 Sığ Temeller 3+0 0
INS5024 Temellerin Oturması 3+0 0
INS5062 Arıtma ve Atık Tesislerinde Optimizasyon Uygulamaları 3+0 0
INS5064 Atık ve Arıtma Tesislerinde Koku Ve Emisyon Kontrolü 3+0 0
INS5082 Plaklar Teorisi 3+0 0
INS5084 Titreşim ve Dalgalar 3+0 0
INS5086 Kritik Durum Zemin Mekaniği 3+0 0
INS5102 Özel Betonlar 3+0 0
INS5104 Özel Çimentolar 3+0 0
INS5122 Kompozit Malzemeler 3+0 0
INS5124 Yapılarda Kalıcılık 3+0 0
INS5144 Yapı Dinamiği 3+0 0
INS5146 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 3+0 0
INS5166 Yapı Analizi İçin Programlama 3+0 0
INS5168 Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımında Paket Program Kullanımı 3+0 0
INS5188 Performans Esaslı Yapı Tasarımı 3+0 0
INS5202 Betonarmede Özel Konular 3+0 0
INS5222 Taşkın Hidrolojisi 3+0 0
INS5224 Akarsularda Sediment Taşınımı 3+0 0
INS5244 Endüstriyel Atıkların Betonda Kullanılması 3+0 0
INS5262 Kalite Yönetim Sistemleri Uygulamaları 3+0 0
INS5264 Çimento Kompozitlerde Deneysel Yöntemler 3+0 0
INS5282 Karayolu Esnek Üstyapı 3+0 0
INS5284 Karayolu Rijit Üstyapı 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
INS5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0
INS5040 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
INS5023 Deprem Mühendisliği 3+0 0
INS5025 Toprak Basınçları ve Dayanma Yapıları 3+0 0
INS5027 Zeminlerin Mühendislik Özellikleri 3+0 0
INS5041 Su Kaynakları Enerji Üretimi 3+0 0
INS5045 Kıyı Hidrodinamiği 3+0 0
INS5061 Atıksu Arıtma Teknolojisi 3+0 0
INS5063 Atıksu İleri Arıtma Teknolojisi 3+0 0
INS5067 Su Arıtma Yapıları 3+0 0
INS5069 Çevre Sistemleri 3+0 0
INS5081 Elastisite Teorisi 3+0 0
INS5083 Mühendislik Matematiği 3+0 0
INS5085 Deneysel Zemin Mekaniği 3+0 0
INS5101 Betonda Nitelik Güvencesi 3+0 0
INS5103 Beton Üzerindeki Çevre Etkileri 3+0 0
INS5125 Çimento ve Betonda Mineral ve Kimyasal Katkılar 3+0 0
INS5127 Yapılarda Yalıtımın Esasları ve Uygulamları 3+0 0
INS5141 Yapı Sistemlerinin Çözümünde Matris Yöntemler 3+0 0
INS5145 Deprem Hesabında Dinamik Yöntemler 3+0 0
INS5161 Yapay Sinir Ağları ve Mühendislik Uygulamaları 3+0 0
INS5203 Uygulamalı Matematik 3+0 0
INS5221 Hidrolojide İstatistiksel Yöntemler 3+0 0
INS5225 Hidrolojik Verilerin Regresyon Analizi 3+0 0
INS5241 Yapılarda Deney Tasarımı 3+0 0
INS5243 Beton Davranışları 3+0 0
INS5261 Kalite Yönetim Sistemleri ve ISO 9001 3+0 0
INS5263 İleri Beton Teknolojileri 3+0 0
INS5281 Monte Carlo Yöntemi 3+0 0
INS5361 Uygulamalı Matematik 3+0 0
INS5383 Bitümlü Bağlayıcı Malzemeler 3+0 0
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
INS5010 Seminer 0+2 0
INS5022 Sığ Temeller 3+0 0
INS5024 Temellerin Oturması 3+0 0
INS5062 Arıtma ve Atık Tesislerinde Optimizasyon Uygulamaları 3+0 0
INS5064 Atık ve Arıtma Tesislerinde Koku Ve Emisyon Kontrolü 3+0 0
INS5082 Plaklar Teorisi 3+0 0
INS5084 Titreşim ve Dalgalar 3+0 0
INS5086 Kritik Durum Zemin Mekaniği 3+0 0
INS5102 Özel Betonlar 3+0 0
INS5104 Özel Çimentolar 3+0 0
INS5122 Kompozit Malzemeler 3+0 0
INS5124 Yapılarda Kalıcılık 3+0 0
INS5144 Yapı Dinamiği 3+0 0
INS5146 Depreme Dayanıklı Yapı Tasarımı 3+0 0
INS5166 Yapı Analizi İçin Programlama 3+0 0
INS5168 Bilgisayar Destekli Yapı Tasarımında Paket Program Kullanımı 3+0 0
INS5188 Performans Esaslı Yapı Tasarımı 3+0 0
INS5202 Betonarmede Özel Konular 3+0 0
INS5222 Taşkın Hidrolojisi 3+0 0
INS5224 Akarsularda Sediment Taşınımı 3+0 0
INS5244 Endüstriyel Atıkların Betonda Kullanılması 3+0 0
INS5262 Kalite Yönetim Sistemleri Uygulamaları 3+0 0
INS5264 Çimento Kompozitlerde Deneysel Yöntemler 3+0 0
INS5282 Karayolu Esnek Üstyapı 3+0 0
INS5284 Karayolu Rijit Üstyapı 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
INS5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0
INS5040 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0