Fen Bilimleri Enstitüsü

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Fatih Döner

Tarihçe

2003-2004 eğitim-öğretim yılında, Karadeniz Teknik Üniversitesi, Gümüşhane Mühendislik Fakültesi, Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisliği adı altında hizmete başlayan bölüm, 2008 yılından itibaren yeni kurulan Gümüşhane Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi bünyesine dahil edilmiştir. Yüksek Öğretim Kurumunun 06.05.2009 tarih ve 2059 sayılı kararı ile de Bölümün adı “Harita Mühendisliği” olarak değiştirilmiştir. Harita Mühendisliği Bölümü Fotogrametri, Jeodezi, Kamu Ölçmeleri, Kartoğrafya, Ölçme Tekniği ve Uzaktan Algılama Anabilim Dalları’ndan oluşmaktadır. 2009 yılı itibariyle lisans düzeyinde II. Öğretim programı açılmıştır. Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almıştır.

Kazanılan Derece

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayanlar Harita Yüksek Mühendisi unvanı ile mezun olurlar.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ de geçerliliği olay yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

Harita Mühendisliği alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.

İstihdam Olanakları

Harita Yüksek Mühendisleri, kamu ve özel sektörde meslekleri ile ilgili pek çok alanda istihdam edilmekte ve kendi işlerini de kurabilmektedir. Harita Yüksek Mühendislerinin çalışabileceği başlıca alanlar aşağıdaki gibi sıralanabilir: üniversiteler, araştırma kurumları ve diğer kamu kurumları, belediyeler.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır.

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Doç. Dr. Fatih Döner Harita Mühendisliği Anabilim Dalı fatihdoner@gumushane.edu.tr 04562331000 - 1765
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı Harita Mühendisliği Anabilim Dalı htbostanci@gumushane.edu.tr 1761
Dr. Öğr. Üyesi Kemal Çelik Harita Mühendisliği Anabilim Dalı kemalcelik@gumushane.edu.tr 1760
Doç. Dr. Sefa Yalvaç Harita Mühendisliği Anabilim Dalı sefayalvac@gumushane.edu.tr 1762
Dr. Öğr. Üyesi Hatice Çatal Reis Harita Mühendisliği Anabilim Dalı hcatal@gumushane.edu.tr 1771
Dr. Öğr. Üyesi Fulya Başak Sarıyılmaz Harita Mühendisliği Anabilim Dalı geze@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Resul Çömert Harita Mühendisliği Anabilim Dalı rcomert@gumushane.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Yaşar Selçuk Erbaş Harita Mühendisliği Anabilim Dalı yselcukerbas@gumushane.edu.tr

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
HRT5041 İleri Dengeleme Hesabı ve Ağ Analizleri 3+0 0
HRT5061 Uzaktan Algılamada Görüntü İşleme ve Değerlendirme 3+0 0
HRT5081 Kentsel Alanların Düzenlenmesi 3+0 0
HRT5083 Taşınmazların Değerlendirilmesi 3+0 0
HRT5101 İleri Mühendislik Ölçmeleri 3+0 0
HRT5103 Hassas Yükseklik Ölçmeleri 3+0 0
HRT5121 Arazi Bilgi Sistemi 3+0 0
HRT5123 Kadastral Veri Modelleri 3+0 0
HRT5141 CBS'de Konumsal Analiz ve Simülasyon 3+0 0
HRT5143 UKVA İçin Altyapı Alternatifleri 3+0 0
HRT5161 3B Modelleme Yöntemleri ve Teknolojileri 3+0 0
HRT5163 Sayısal Arazi Modelleri 3+0 0
HRT5181 Bilgisayar Uygulamalı Sayısal Analize Giriş 3+0 0
HRT5201 Elektromanyetik Alan Teorisinin Temelleri ve Uygulamaları 3+0 0
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
HRT5010 Seminer 0+2 0
HRT5026 Levha Tektoniği 3+0 0
HRT5042 GPS İle Deformasyon İzleme 3+0 0
HRT5062 Uzaktan Algılama ve Konum Bazlı Bilgi Sistemi Uygulamaları 3+0 0
HRT5082 Tarımsal Alanların Düzenlenmesi 3+0 0
HRT5084 Haritacılıkta Proje Planlaması 3+0 0
HRT5102 Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri 3+0 0
HRT5122 Üç Boyutlu Modelleme ve Gösterim 3+0 0
HRT5124 Konumsal Veritabanı Yönetim Sistemleri 3+0 0
HRT5142 CBS'de Yazılım Geliştirme 3+0 0
HRT5144 Web CBS Teknolojileri ve Web Servisleri 3+0 0
HRT5162 Mobil Harita Yapım Teknolojileri 3+0 0
HRT5164 Mimarlık ve Arkeolojik Amaçlı Fotogrametrik Uygulamalar 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
HRT5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0
HRT5040 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
HRT5041 İleri Dengeleme Hesabı ve Ağ Analizleri 3+0 0
HRT5061 Uzaktan Algılamada Görüntü İşleme ve Değerlendirme 3+0 0
HRT5081 Kentsel Alanların Düzenlenmesi 3+0 0
HRT5083 Taşınmazların Değerlendirilmesi 3+0 0
HRT5101 İleri Mühendislik Ölçmeleri 3+0 0
HRT5103 Hassas Yükseklik Ölçmeleri 3+0 0
HRT5121 Arazi Bilgi Sistemi 3+0 0
HRT5123 Kadastral Veri Modelleri 3+0 0
HRT5141 CBS'de Konumsal Analiz ve Simülasyon 3+0 0
HRT5143 UKVA İçin Altyapı Alternatifleri 3+0 0
HRT5161 3B Modelleme Yöntemleri ve Teknolojileri 3+0 0
HRT5163 Sayısal Arazi Modelleri 3+0 0
HRT5181 Bilgisayar Uygulamalı Sayısal Analize Giriş 3+0 0
HRT5201 Elektromanyetik Alan Teorisinin Temelleri ve Uygulamaları 3+0 0
SEC101 Seçmeli (4 Ders Seçilecek) 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
HRT5010 Seminer 0+2 0
HRT5026 Levha Tektoniği 3+0 0
HRT5042 GPS İle Deformasyon İzleme 3+0 0
HRT5062 Uzaktan Algılama ve Konum Bazlı Bilgi Sistemi Uygulamaları 3+0 0
HRT5082 Tarımsal Alanların Düzenlenmesi 3+0 0
HRT5084 Haritacılıkta Proje Planlaması 3+0 0
HRT5102 Barajlarda Deformasyon Ölçmeleri 3+0 0
HRT5122 Üç Boyutlu Modelleme ve Gösterim 3+0 0
HRT5124 Konumsal Veritabanı Yönetim Sistemleri 3+0 0
HRT5142 CBS'de Yazılım Geliştirme 3+0 0
HRT5144 Web CBS Teknolojileri ve Web Servisleri 3+0 0
HRT5162 Mobil Harita Yapım Teknolojileri 3+0 0
HRT5164 Mimarlık ve Arkeolojik Amaçlı Fotogrametrik Uygulamalar 3+0 0
SEC102 Seçmeli (3 Ders Seçilecek) 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
HRT5000 Yüksek Lisans Tezi 0+1 0
HRT5040 Uzmanlık Alan Dersi 3+0 0