Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin 35 inci maddesine eklenen sekizinci fıkra ile  afet ve salgın hastalık durumlarında tez aşamasındaki lisansüstü eğitim öğrencilerine talepleri halinde bir dönem ek süre verilebileceği belirtilmiştir. Bu kapsamda; yüksek lisans ve doktora öğrencilerimizden tez aşamasında olup (kayıt dondurma ve bilimsel hazırlık hariç) azami öğrenim süresinin son yarıyılında olan yani yüksek lisansta altıncı ve sonraki yarıyılda olan öğrencilerimiz ile doktora programında on ikinci ve sonraki yarıyılda olan öğrencilerimiz ilave süre için başvuruda bulunabilirler. Azami öğrenim süresinin son yarıyılında olup başvuru yapan tüm öğrencilerimize koşulsuz olarak ilave bir yarıyıl süre verilecektir. Bunun dışındaki diğer öğrencilerimize ilave süre verilmeyecektir.

2020-2021 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılında ilave bir yarıyıl süre talep etmek üzere başvuru yapmak için aşağıda yer alan başvuru formunun doldurulup imzalanması ve ıslak imzalı çıktısının taratılarak Enstitümüzün resmi elektronik posta adresi fbe@gumushane.edu.tr ye elektronik posta yoluyla gönderilmesi gerekmektedir. Başvuru yapan öğrencilerimizin başvuru yaptıkları elektronik posta adreslerine bir hafta içinde elektronik postanın ulaştığına dair onay elektronik postası gönderilecektir. Başvuru yaptığı halde onay elektronik postası almayan öğrencilerimizin başvurularını aynı usulle yenilemeleri önerilmektedir. Aksi taktirde mağduriyet yaşayabilirler.

Yukarıda belirtilen öğrencilerimizden en geç 29 Temmuz 2020 tarihine kadar tezini teslim etmeyen veya ilave süre talebinde bulunmayanların Enstitümüzle ilişikleri kesilerek öğrenciliklerine son verilecektir.

Başvurular 29 Temmuz tarihinden sonra topluca değerlendirilerek öğrenci bilgi sistemine (OBS) işlenecek olup öğrencilerimiz OBS den durumlarını takip edebilirler.

Tüm öğrencilerimize ilanen duyurulur.

İLAVE SÜRE TALEP FORMU