Gümüşhane Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 9.Cilt 4.Sayısı http://dergipark.gov.tr/gumusfenbil adresli elektronik ortamda yayımlanmıştır.