Uzaktan eğitim sürecinde Yükseköğretim Kurulu tarafından belirlenen ana ilkelere uygun olarak sınav süreçlerinin şeffaf, açıklanabilir ve hukuki açıdan denetlenebilir olmasını sağlamak üzere; seminer sunumları, doktora programlarındaki tez önerisi savunma sınavları ile tez izleme komitesi toplantıları, doktora yeterlik sınavları ile tez savunma sınavlarının, Üniversitemizin teknik altyapısından faydalanılarak Ders Bilgi Sistemi (DBS) üzerinden oluşturulacak "sanal sınıf" ortamında online olarak eş zamanlı bir şekilde dijital ortamda yapılması ve sınav kayıtlarının CD ortamında Enstitümüze teslim edilmesi zorunlu hale gelmiştir. 

Enstitümüz bünyesinde aktif olarak ders veren veya danışmanlık yapan bütün öğretim üyelerimizin kurumsal mail adresleri ve TC kimlik numaraları ile http://sanalsinif.gumushane.edu.tr/b/signin linki üzerinden doğrudan sanal sınıf ortamı oluşturabilmeleri sağlanmıştır. Bundan böyle sanal sınıf ortamı oluşturmak için Enstitü Müdürlüğümüze veya Uzaktan Eğitim Merkezine başvuru yapmaya gerek olmaksızın tüm öğretim üyelerimiz kendi şifreleri ile sisteme girerek her bir sınav için gerekli sanal sınıflarını kendileri oluşturabilecek ve bu sayfada yer alan linki sınava katılacak jüri/komite üyeleri, öğrenciler veya gerektiğinde izleyicilerle paylaşarak online ve eş zamanlı olarak sınavlarını süre kaydı olmasızın yapabileceklerdir. Yapılan sınavların kayıtlarını ise hiç bir yere müracaat etme ihtiyacı olmaksızın sistem yoğunluğuna bağlı olarak iki saat ila üç gün arasında otomatik olarak kendi sayfalarından indirerek alabileceklerdir. 

Bireysel sanal sınıf kullanımıyla ilgili tanıtım videosu ve bilgilendirme metninin  aşağıda sunulmuştur.  Ayrıca Tez Savunma Sınav Süreci ile Doktora Yeterlik Sınav Süreci işlemlerinin nasıl yapılacağı hususuda aşağıda iş akış şemalarında detaylı olarak belirtişlmiştir.

Bireysel Sanal Sınıf Oluşturma Tanıtım Videosu
Bireysel Sanal Sınıf Kullanımı Hakkında Bilgilendirme
DOKTORA YETERLİK SINAV SÜRECİ DİJİTAL
TEZ SAVUNMA SINAV SÜRECİ DİJİTAL