Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Ferkan Sipahi Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Emre Özyurt Müdür Yardımcısı
Doç. Dr. Bilge Bahar Üye
Dr. Öğr. Üyesi Tuba Acet Üye
Dr. Öğr. Üyesi Emre Aydınçakır Üye