Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Ferkan Sipahi Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Emre Özyurt Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Bahri Bayram Zootekni Anabilim Dalı Başkanı, Gıda Müh. AbD Başkanı
Prof. Dr. Hüseyin DEMİR Matematik Müh. AbD Başkanı
Doç. Dr. Tufan Çakır İnşaat Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İsmet Sezer Makina Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selim Şen Ormancılık ve Çevre Bil. Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Fatih Döner Harita Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Çiğdem Saydam Eker Jeoloji Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Halil Yolcu Tarla Bitkileri Abd Başkanı
Doç. Dr. Elif Çelenk Kaya İş Sağlığı ve Güvenliği Abd Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Kağan Kılınç Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı