Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Mehmet Merdan Başkan, Enstitü Müdürü
Dr. Öğr. Üyesi Onur Araz Müdür Yardımcısı, Üye
Doç. Dr. İbrahim Turan Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başoğlu Enerji Sistemleri Mühendisliği ABD Başkanı
Prof. Dr. Necati Çelik Fizik Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Bilge Bahar Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Fatih Döner Harita Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Tufan Çakır İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Elif Çelenk Kaya İş Sağlığı ve Güvenliği ABD Başkanı
Prof. Dr. Nafız Maden Jeofizik Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Duygu Özdeş Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu Makine Mühendisliği Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Rıdvan Şahin Matematik Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selim Şen Ormancılık ve Çevre Bilimleri ABD Başkanı
Prof. Dr. Halil Yolcu Tarla Bitkileri Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Zahid Paksoy Zootekni Anabilim Dalı Başkanı