Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Prof. Dr. Ferkan Sipahi Müdür
Doç. Dr. Emre Aydınçakır Müdür Yardımcısı
Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin Bostancı Müdür Yardımcısı
Prof. Dr. Bahri Bayram Zootekni Anabilim Dalı Başkanı, Gıda Müh. AbD Başkanı
Prof. Dr. Tufan Çakır İnşaat Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İsmet Sezer Makina Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selim Şen Ormancılık ve Çevre Bil. Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Fatih Döner Harita Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz Jeoloji Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Halil Yolcu Tarla Bitkileri Abd Başkanı
Doç. Dr. Elif Çelenk Kaya İş Sağlığı ve Güvenliği Abd Başkanı
Prof. Dr. Duygu Özdeş Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. İbrahim Turan Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başoğlu Enerji Sistemleri Müh. Anabilim Dalı Başkanı