Adı Soyadı / Ünvan Görev(ler)
Doç. Dr. Mehmet Merdan Enstitü Müdürü
Prof. Dr. Tufan Çakır İnşaat Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. İsmet Sezer Makina Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Selim Şen Ormancılık ve Çevre Bil. Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. Fatih Döner Harita Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Abdurrahman Dokuz Jeoloji Müh. Anabilim Dalı Başkanı
Prof. Dr. Halil Yolcu Tarla Bitkileri Abd Başkanı
Prof. Dr. Elif Çelenk Kaya İş Sağlığı ve Güvenliği Abd Başkanı
Prof. Dr. Duygu Özdeş Kimya Anabilim Dalı Başkanı
Doç. Dr. İbrahim Turan Biyoteknoloji Anabilim Dalı Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Başoğlu Enerji Sistemleri Müh. Anabilim Dalı Başkanı