Fen Bilimleri Enstitüsü İç Kontrol Komisyonu

Doç. Dr. Ferkan SİPAHİ (Başkan)

Yrd. Doç. Dr. Hasan Tahsin BOSTANCI (Üye)