Fen Bilimleri Enstitüsü Birim İç Kontrol ve Kalite Komisyonu

Prof. Dr. Ferkan SİPAHİ (Başkan)

Dr. Öğr. Üyesi Hasan Tahsin BOSTANCI (Üye)

Namık Kemal ŞENTÜRK (Üye)