Genel Formlar

Lisansüstü Başvuru Dilekçesi
Lisansüstü Boş Kontenjan Başvuru Dilekçesi
Lisansüstü Kesin Kayıt Dilekçesi
Lisansüstü Özel Öğrenci Kesin Kayıt Dilekçesi
Lisansüstü Yatay Geçiş Kesin Kayıt Dilekçesi
Lisansüstü Ders Kayıt Formu

Öğrenci Formları

Dışarıdan Ders Alma Talep Formu
Not Dökümü Talep Formu
Ders Muafiyet Talep Formu
Yüksek Lisans Ders Alma Talep Formu (Alandışı Öğrenciler İçin)
Ek Süre İstek Formu
Özel Öğrenci Formu
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yatay Geçiş Ders Uyum Formu
Başarısız Dersi Başarılı Derse Saydırma Formu
İzin Formu
Sağlık Raporunu Tez Süresine Ekleme Formu

Akademik Formlar

Ders ve Sınav Programı Formu
Akademik Personel Formu
Seminer Programı Formu
Seminer Tutanağı Formu
Not Çizelgesi Formu
Ders Telafi Formu
Ders Açma Talep Formu (Türkçe-İngilizce)

Danışman Atanması ve Tezle İlgili Formlar

1-2. Öğrenci Danışman Atanması Talep ve Öneri Formu
Öğretim Üyesi Çalışma Alanı Bilgilendirme Formu
3-İkinci Tez Danışmanı Atama Önerisi Formu
4-Danışman Değişikliği İstem Formu Öğrenci
5-Danışman Değişikliği İstem Formu AbD
6-Yüksek Lisans Tez Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Öneri Formu (Örnek)
7-Lisanüstü Tez İlk Teslim ve Savunma Sınavına Giriş Formu
8-Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Önerisi
9-Tez Savunma Jüri Üyelerine Karton Kapaklı Tezi Teslim Tutanağı
10-Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu
11-Tez Savunma Sınavına Alınma Önerisi
12-Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Değişikliği Önerisi
13-Tez Savunma Tutanağı Formu
14-Lisansüstü Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu
15-Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Giriş Formu
16-Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu
17-Tez Başlığı Değişikliği Önerisi Formu
18-Tez Konusu Değişikliği Önerisi Formu
19-Tez Önerisi Uzmanlar Grubu Oluşturma Tutanağı
20-Tez Yazım İnceleme Formu
21-Tez Teslim Formu
22-Tez Kabul ve Onay Sayfası
23-Tez Beyannamesi
24-Jüri Üyesi Kişisel Raporu