Genel Formlar

Lisansüstü Başvuru Dilekçesi
Lisansüstü Boş Kontenjan Başvuru Dilekçesi
Lisansüstü Ders Kayıt Formu
Lisansüstü Kesin Kayıt Dilekçesi
Lisansüstü Özel Öğrenci Kesin Kayıt Dilekçesi
Lisansüstü Yatay Geçiş Kesin Kayıt Dilekçesi

Öğrenci Formları

Sağlık Raporunu Tez Süresine Ekleme Formu
Başarısız Dersi Başarılı Derse Saydırma Formu
Yatay Geçiş Başvuru Formu
Yatay Geçiş Ders Uyum Formu
Özel Öğrenci Formu
Ek Süre İstek Formu
Ders Muafiyet Talep Formu
Dışarıdan Ders Alma Talep Formu
Not Dökümü Talep Formu
İzin Formu

Akademik Formlar

Ders Açma Talep Formu (Türkçe-İngilizce)
Ders Telafi Formu
Seminer Tutanağı Formu
Not Çizelgesi Formu
Akademik Personel Formu
Ders ve Sınav Programı Formu
Seminer Programı Formu

Danışman Atanması ve Tezle İlgili Formlar

öğretim üyesi bilgilendirme for mu
1-2. Öğrenci Danışman Atanması Talep ve Öneri Formu
3-İkinci Tez Danışmanı Atama Öneri Formu
4-Danışman Değişikliği İstem Formu Öğrenci
5-Danışman Değişikliği İstem Formu AbD
6-Yüksek Lisans Tez Öneri Formu
Yüksek Lisans Tez Öneri Formu (Örnek)
7-Lisanüstü Tez İlk Teslim ve Savunma Sınavına Giriş Formu
8-Tez Savunma Sınavı Jürisi Atama Önerisi
9-Tez Savunma Jüri Üyelerine Karton Kapaklı Tezi Teslim Tutanağı
10-Tez Savunma Sınavı Duyuru Formu
11-Tez Savunma Sınavına Alınma Önerisi
12-Tez Savunma Sınavı Jüri Üyesi Değişikliği Önerisi
13-Tez Savunma Tutanağı Formu
14-Lisansüstü Tez Savunma Sınavı Sonuç Formu
15-Tezi Hakkında Düzeltme Kararı Verilen Öğrenciler için Yüksek Lisans Tez Savunma Sınavı Giriş Formu
16- Tez Başlığı Değişikliği Öneri Formu
17-Tez Konusu Değişikliği Önerisi Formu
18-Tez Önerisi Uzmanlar Grubu Oluşturma Tutanağı
19-Tez Yazım İnceleme Formu
20-Tez Teslim Formu
21-Tez Kabul ve Onay Sayfası
22-Tez Beyannamesi
23-Jüri Üyesi Kişisel Raporu

Yüksek Lisans