Fen Bilimleri Enstitüsü

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Kağan Kılınç

Tarihçe

Gümüşhane Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü 31.05.2008 tarihinde 2547 Sayılı Yükseköğretim kanununa tabii olarak kurulmasıyla Biyoteknoloji Anabilim Dalı Enstitü bünyesinde yer almış olup, 2015-2016 Eğitim –Öğretim yılından İtibaren öğrenci alımına  başlamıştır.

.

Kabul Koşulları

Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan ALES sınavından geçerli puan almak.

Üst Kademeye Geçiş

Yüksek Lisans eğitimini başarı ile tamamlayan adaylar ALES sınavından geçerli not almaları ve YÖK’ de geçerliliği olay yabancı dil sınavlarından herhangi birinden geçerli not almak koşuluyla Doktora programlarında öğrenim göremeye hak kazanırlar.

Mezuniyet Koşulları

Biyoteknoloji alanında yüksek lisans derecesi elde edebilmek için 21 kredilik (120 AKTS karşılığı) ders alıp, en az CB derecesiyle geçmiş olmak, 4.0 üzerinden en az 2.5 ağırlıklı ortalamayı elde etmiş olmak ve bir yüksek lisans tezi hazırlayıp, jüri önünde sunarak başarılı olmak şarttır.

Ölçme ve Değerlendirme

Her ders için ara sınav ve yarıyıl sonu sınavına tabi tutulurlar. Başarı notuna, ara sınavın katkısı %40, yarıyıl sonu sınavının katkısı %60 şeklindedir. Tüm sınavlar 100 puan üzerinden değerlendirilir. Yarıyıl sonu sınavından en az 50 puan alma zorunluluğu vardır. Bir dersten AA, BA, BB ve CB harf notlarından birini alan öğrenciler o dersi başarmış sayılır

Adı Soyadı Anabilim Dalı Eposta Dahili
Prof. Dr. İsmet Sezer Biyoteknoloji Anabilim Dalı isezer@gumushane.edu.tr 1606
Doç. Dr. Ali Gündoğdu Biyoteknoloji Anabilim Dalı aligundogdu@gumushane.edu.tr 1870
Yrd. Doç. Dr. İbrahim Turan Biyoteknoloji Anabilim Dalı ibrahimturan@gumushane.edu.tr 1850
Yrd. Doç. Dr. Kağan Kılınç Biyoteknoloji Anabilim Dalı kagankilinc@gumushane.edu.tr 1849
Yrd. Doç. Dr. Cemalettin Baltacı Biyoteknoloji Anabilim Dalı cbaltaci11@gumushane.edu.tr 1731
Yrd. Doç. Dr. Engin Gündoğdu Biyoteknoloji Anabilim Dalı engingundogdu@gumushane.edu.tr 1855
Yrd. Doç. Dr. Mustafa Nuri Ural Biyoteknoloji Anabilim Dalı m.nuriural@gumushane.edu.tr 1072
Yrd. Doç. Dr. Seda Nemli Biyoteknoloji Anabilim Dalı sedanemli@gumushane.edu.tr 1846
Doç. Dr. Sevim Beyza Öztürk Sarıkaya Biyoteknoloji Anabilim Dalı beyzasarikaya@gumushane.edu.tr 1863
Doç. Dr. Osman Üçüncü Biyoteknoloji Anabilim Dalı osmanucuncu@gumushane.edu.tr 1852
Yrd. Doç. Dr. Zühal Okcu Biyoteknoloji Anabilim Dalı zuhalokcu@gumushane.edu.tr 1860
Yrd. Doç. Dr. Ebru Emine Şüküroğlu Biyoteknoloji Anabilim Dalı eesukuroglu@gumushane.edu.tr 1642
Yrd. Doç. Dr. Nuri Güleşci Biyoteknoloji Anabilim Dalı nurigulesci@gumushane.edu.tr 3803
Doç. Dr. Huri İlyasoğlu Biyoteknoloji Anabilim Dalı hilyasoglu@gumushane.edu.tr 3817
Yrd. Doç. Dr. Nesibe Arslan Burnaz Biyoteknoloji Anabilim Dalı nesibeburnaz@gumushane.edu.tr 3804
Yrd. Doç. Dr. Sevil Cengiz Biyoteknoloji Anabilim Dalı sevil_cengiz@gumushane.edu.tr 3830
Yrd. Doç. Dr. Nurçin Küçük Kent Biyoteknoloji Anabilim Dalı nurcinkucuk@gumushane.edu.tr 3839
Yrd. Doç. Dr. Melih Okcu Biyoteknoloji Anabilim Dalı melihokcu@gumushane.edu.tr 2921
Yrd. Doç. Dr. Cemalettin Aygün Biyoteknoloji Anabilim Dalı caygun@gumushane.edu.tr 1604
Yrd. Doç. Dr. Tuba Acet Biyoteknoloji Anabilim Dalı tubaacet@gumushane.edu.tr
Doç. Dr. Halil Yolcu Biyoteknoloji Anabilim Dalı halilyolcu@gumushane.edu.tr 3728
Yrd. Doç. Dr. Emrah Kaplan Biyoteknoloji Anabilim Dalı ekaplan@gumushane.edu.tr 1658
Yrd. Doç. Dr. Fatih Gül Biyoteknoloji Anabilim Dalı fatih@gumushane.edu.tr 1683

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ENS 5001/2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0 0
BYT 5021 Hücre 3+0 0
BYT 5023 Biyotermodinamik 3+0 0
BYT 5025 Bitkilerde Moleküler Stres Fizyolojisi 3+0 0
BYT 5027 Bitki Hücre ve Doku Kültüründe Son Gelişmeler 3+0 0
BYT 5161 Biyomalzemeler ve Yüzey İşlemleri 3+0 0
BYT 5181 Çevre Biyoteknolojisi 3+0 0
BYT 5341 KBRN'nin Biyoteknolojik Gelişimi 3+0 0
BYT 5361 Enzim Teknolojisi ve Nanopartiküller 3+0 0
BYT 5441 Bitkisel Üretimde Biyogübreler 3+0 0
BYT 5481 BYT 5481 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
BYT 5022 Mikroskobik Görüntüleme Teknikleri 3+0 0
BYT 5024 Lipit Biyoteknolojisi 3+0 0
BYT 5028 Virüslerin Biyoteknolojide Kullanımı 3+0 0
BYT 5030 Alg Biyoteknolojisi 3+0 0
BYT 5034 Kompost Biyoteknolojisi 3+0 0
BYT 5036 Laboratuvar Hayvanları Teknolojisi 3+0 0
BYT 5038 Endüstride Biyoteknolojik Uygulamalar 3+0 0
BYT 5042 Biyoakışkanlar Dinamiği 3+0 0
BYT 5044 Bitkilerde Sinyal İletiminin Biyoteknolojik Uygulamaları 3+0 0
BYT 5048 HPLC ile Metabolit Analizleri 3+0 0
BYT 5050 Biyobastırma 3+0 0
BYT 5052 İleri Bitki Biyoteknolojisi Uygulamaları 3+0 0
BYT 5054 Tarımsal Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik 3+0 0
BYT 5056 İleri Biyosensör Teknolojileri 3+0 0
BYT 5058 Biyoremediyasyon 3+0 0
BYT 5060 Biyoısı Transferi 3+0 0
BYT 5062 Mikrobiyal Metabolizma 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
BYT 5000 Yüksek Lisans Tezi 0+0 0

1. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
ENS 5001/2 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği 3+0 0
BYT 5021 Hücre 3+0 0
BYT 5023 Biyotermodinamik 3+0 0
BYT 5025 Bitkilerde Moleküler Stres Fizyolojisi 3+0 0
BYT 5027 Bitki Hücre ve Doku Kültüründe Son Gelişmeler 3+0 0
BYT 5161 Biyomalzemeler ve Yüzey İşlemleri 3+0 0
BYT 5181 Çevre Biyoteknolojisi 3+0 0
BYT 5341 KBRN'nin Biyoteknolojik Gelişimi 3+0 0
BYT 5361 Enzim Teknolojisi ve Nanopartiküller 3+0 0
BYT 5441 Bitkisel Üretimde Biyogübreler 3+0 0
BYT 5481 BYT 5481 3+0 0

2. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
BYT 5022 Mikroskobik Görüntüleme Teknikleri 3+0 0
BYT 5024 Lipit Biyoteknolojisi 3+0 0
BYT 5028 Virüslerin Biyoteknolojide Kullanımı 3+0 0
BYT 5030 Alg Biyoteknolojisi 3+0 0
BYT 5034 Kompost Biyoteknolojisi 3+0 0
BYT 5036 Laboratuvar Hayvanları Teknolojisi 3+0 0
BYT 5038 Endüstride Biyoteknolojik Uygulamalar 3+0 0
BYT 5042 Biyoakışkanlar Dinamiği 3+0 0
BYT 5044 Bitkilerde Sinyal İletiminin Biyoteknolojik Uygulamaları 3+0 0
BYT 5048 HPLC ile Metabolit Analizleri 3+0 0
BYT 5050 Biyobastırma 3+0 0
BYT 5052 İleri Bitki Biyoteknolojisi Uygulamaları 3+0 0
BYT 5054 Tarımsal Biyoteknoloji ve Biyogüvenlik 3+0 0
BYT 5056 İleri Biyosensör Teknolojileri 3+0 0
BYT 5058 Biyoremediyasyon 3+0 0
BYT 5060 Biyoısı Transferi 3+0 0
BYT 5062 Mikrobiyal Metabolizma 3+0 0

3. Yarıyıl

Ders Kodu Ders Adı T+U AKTS
BYT 5000 Yüksek Lisans Tezi 0+0 0