Biyoteknoloji Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Dr. Öğr. Üyesi İbrahim Turan

Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Bahri Bayram

Harita Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Fatih Döner

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Tufan Çakır

Telefon: 0 456 233 75 43

Fax: 0 456 233 7567

İş Sağlığı ve Güvenliği Anabilim Dalı

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Çiğdem Saydam Eker

Makine Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmet Sezer

Matematik Mühendisliği Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin DEMİR

Ormancılık ve Çevre Bilimleri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Selim Şen

Tarla Bitkileri Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Halil Yolcu

Zootekni Anabilim Dalı

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Bahri Bayram