Biyoteknoloji Anabilim Dalı Doktora

Anabilim Dalı Başkanı: Yrd. Doç. Dr. Kağan Kılınç

İnşaat Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora

Anabilim Dalı Başkanı: Doç. Dr. Tufan Çakır

Jeoloji Mühendisliği Anabilim Dalı Doktora

Matematik Anabilim Dalı Doktora

Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Hüseyin DEMİR