Enstitümüz Tez Yazım Kılavuzu, Tez Teslim Kılavuzu, tez ile ilgili formlar ve danışman atanmasına ilişkin formlarda güncelleme yapılmış olup, web sitemize  yüklenmiştir.