Yerleştirmede kazanan adayların kesin kayıtları 19-23 Ağustos  2019 tarihleri arasında, Şahsen veya noterden vekalet verilmiş kişi aracılığıyla Fen Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü tarafından yapılacaktır.

 

Kesin Kayıtta İstenilen Belgeler

1-Yüksek Lisans:
1-Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti (Lisans eğitimini yurtdışında yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği)
2-Transkript ya da onaylı örneği (Lisans öğreniminde alınan dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin aslı veya    onaylı örneği)
3-ALES Sonuç Belgesi
4-Askerlik Durumu Belgesi
5- 4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Yönetmeliklere uygun 4,5x6 cm vesikalık fotoğraf)
6-Kesin Kayıt Dilekçesi (Fen Bilimleri Enstitüsü’nün http://fbe.gumushane.edu.tr web adresinden veya Enstitü Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)
7-Nüfus Cüzdan Fotokopisi
8-Adli Sicil Kaydı Belgesi

2-Doktora

1-Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti (Lisans eğitimini yurtdışında yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

2-YDS/YÖKDİL yabancı dil seviye belirleme sınavına veya denkliği YÖK tarafından kabul gören bir sınava ait belge.

3-Yüksek Lisans Diploması ya da Mezuniyet Belgesinin Onaylı Sureti (Yüksek lisans eğitimini yurtdışında yapan adayların Yüksek Öğretim Kurulu’ndan alacağı diploma denklik belgesinin onaylı örneği)

4-Transkript ya da onaylı örneği (Lisans ve/veya yüksek lisans öğreniminde alınan dersleri ve not dökümünü gösterir belgenin aslı veya onaylı örneği)

5-ALES Sonuç Belgesi

6-Askerlik Durumu Belgesi

7-4 Adet Vesikalık Fotoğraf (Yönetmeliklere uygun 4,5x6 cm vesikalık fotoğraf)

8-Kesin Kayıt Dilekçesi (Fen Bilimleri Enstitüsü’nün http://fbe.gumushane.edu.tr web adresinden veya Enstitü Müdürlüğü’nden temin edilebilir.)

9-Nüfus Cüzdan Fotokopisi

10-Adli Sicil Kaydı Belgesi