20 Nisan 2016 tarihli Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinin  7/2  ve 30/4 madde/bendi gereğince Enstitü Yönetim Kurulu Kararı ile Enstitümüze kayıtlı öğrencilerin ilişikleri kesilmiştir.

İLİŞİĞİ KESİLECEK ÖĞRENCİ LİSTESİ